Skip to content

Tekoälyn monipuolinen hyödyntäminen ja laadukas data luovat eniten arvoa liiketoiminnalle

Nov 7, 2023 8:02:55 AM Janne Sipilä

Tekoälymarkkina kehittyy nyt valtavalla nopeudella, ja tällä hetkellä generatiivinen tekoäly, tai suomeksi sanottuna luova tekoäly, on kaikkien huulilla ja kahvipöytäkeskusteluissa.

Microsoft toi viime viikolla saataville Microsoft 365 Co-Pilotin, joka entisestään helpottaa luovan tekoälyn käyttöä suoraan tutuista Office-työkaluista. Luovan tekoälyn kyky nimenomaan luoda sisältöä, jäljitellä ihmisen kaltaista käyttäytymistä, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tulkita hämmästyttävällä tavalla kuvia on herättänyt valtavasti huomiota muissakin kuin teknologiasta intoilevissa. Yritysjohtajien on hyvä ymmärtää, mikä on mahdollista ja samalla keskittyä asioihin, jotka luovat eniten liiketoiminnallista arvoa.

Kaiken hypen keskellä on tärkeää tunnistaa, että menestyksekkäät tekoälyprojektit ulottuvat monesti generatiivisen tekoälyn alueiden ulkopuolelle. Yksi tärkeä tekijä tekoälyprojekteissa nousee jatkuvasti esiin menestyksen keskeisenä määrittäjänä – saatavilla oleva data ja erityisesti datan laatu.

Tällä hetkellä käytännössä kaikilla yrityksillä on mahdollisuus käyttää samoja algoritmeja ja samaa ohjelmistokoodia, jota teknologiayritykset kuten Google, Amazon, Microsoft, Meta tai vaikka NASA käyttävät. Kuitenkin menestyvien tekoälyä hyödyntävien yritysten ja niiden yritysten, jotka eivät onnistu, erottava tekijä on saatavilla oleva data ja datan laatu, osaavia tekijöitä unohtamatta.

Laaja tekoälyn kirjo

Tekoäly kattaa kirjon erilaisia kykyjä koneoppimisesta ennakoivaan analytiikkaan, ja sen todellinen voima piilee erilaisten tekoälytekniikoiden hyödyntämisessä eri liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseen. Vaikka luova tekoäly on tehnyt läpimurron ja sen kautta käsitetään tekoälyn mahdollisuuksia, on tärkeää olla unohtamatta laajempaa kuvaa. Jo vuosia on tehty kuvaavaa, ennakoivaa ja ohjailevaa analytiikkaa. Olemme kirjoittaneet aiheesta myös white paperin, joka löytyy täältä.

Analytiikkaa ruokkii laadukas data

Useasti sanotaan, että data on uusi öljy. Näin kestävän kehityksen aikakaudella olisi ehkä osuvampaa sanoa, että data on uusi vesi. Vettä on maapallolla valtavasti saatavilla, mutta vain pieni osa siitä on juomakelpoista ja laadukasta. Sama pätee dataan yrityksissä: vain pieni osa datasta on puhdasta ja hyvälaatuista.

Koneoppiminen (ML) ja matemaattinen optimointi (MO) ovat monien tekoälysovellusten ytimessä. Sovelluskohteista olemme kirjoittaneet aikaisemmissa blogeissamme (kts. linkit yllä). Kuitenkin menestyksekkäiden tekoälyhankkeiden keskiössä on hyvälaatuinen data, joka on helposti saatavissa käyttöön.

Esimerkiksi sosiaalisen media algoritmit ovat äärimmilleen hiottuja ja niiden tarkka toimintatapa vaihtelee palveluittain. Algoritmit käyttävät usein koneoppimista mukauttaakseen käyttäjien näkemää sisältöä. Algoritmien tarkkuus on niin hyvä, että joskus tuntuu, että mobiililaite kuuntelee sen ympärillä tapahtuvaa keskustelua. Algoritmeihin syötetty data on erittäin kattavaa ja laadukasta, sisältäen mm.

 • Käyttäjätiedot: Kuten nimi, ikä, sijainti, koulutus ja muut profiilitiedot.
 • Käyttäytymistiedot: Kuten aiemmat vuorovaikutukset, tykkäykset, ja jaetut sisällöt.
 • Laitetiedot: Kuten käytössä oleva laite, käyttöjärjestelmä ja selain.
 • Sijaintitiedot: Mikäli käyttäjä on antanut luvan jakaa sijaintitietonsa.
 • Tekstianalyysi: Algoritmit voivat analysoida tekstiä esimerkiksi tunnistaakseen kiinnostuksen kohteet.
 • Kuvan ja äänen analyysi: Tunnesisällön tunnistaminen kuvista tai äänistä.

Algoritmin yhdistäessä tietoa käyttäjästä ja vaikka käyttäjän kotona vierailleesta henkilöstä, saattaa esimerkiksi mainoksen kohdistus olla erittäin tarkka. Omakohtainen kokemus minulla on Hotelli Järvisydämen mainoksista sosiaalisessa mediassa. Vaikka en käynyt heidän sivuillaan, minulle alettiin kohdistamaan mainontaa sen jälkeen, kun meillä oli kylässä ystäväperhe, joka oli juuri vieraillut Hotelli Järvisydämessä. Keskustelimme kahvipöydässä heidän matkastaan ja heidän vierailunsa jälkeen mainoksen kohdistus somessa oli niin tarkka, että sovellus tuntui kuuntelevan keskusteluitamme.

Tavoitetila kaikilla: Kilpailuedun saavuttaminen omaa dataa hyödyntämällä

Loppujen lopuksi minkä tahansa tekoälyhankkeen menestys riippuu siitä, millaisessa kunnossa yrityksen data on, onko se helposti saatavilla käyttäjille ja tukeeko tätä tekoälyaikakauden data platform eli data-alusta. Data platform mahdollistaa yrityksessä tietojen keräämisen, tallentamisen, käsittelyn ja analysoinnin tehokkaasti ja tarjoilee erilaisten integraatioiden ja mikropalveluiden avulla dataa käytettäväksi liiketoimintasovelluksiin.

Meidän asiantuntemuksemme ei perustu ainoastaan luovan tekoälyn, koneoppimisen ja matemaattisen optimoinnin hyödyntämiseen, vaan myös maailmanluokan data platformien rakentamiseen ja aidon kilpailuedun tuottamiseen asiakkaillemme.

Lähtökohtana data platform -hankkeissamme on aina asiakkaan tämän hetken sekä tulevaisuuden tarpeen ymmärtäminen, mutta seuraavat perusasiat pitää olla aina kunnossa:

 • Käytettävyys ja skaalautuvuus
 • Turvallisuus ja tietosuoja
 • Joustavuus ja integraatiot
 • Reaaliaikaisen datan käsittely
 • Datan laadun varmistus
 • Kustannustehokkuus
 • Hyvä data governance (eli tiedonhallinta ja omistajuus)
 • Koulutus ja tuki

Tekoälyhankkeissa erityisesti korostuu datan laadun varmistus, hyvä data governance sekä liiketoiminnan käyttäjien joustava ja nopea pääsy dataan ilman viikkojen, päivien tai edes tuntien odottelua.

Meillä on erittäin vankka kokemus niin tietovarasto- kuin Lakehouse-pohjaisten data platformien rakentamisesta. Ensikosketukseen Microsoft Fabricista voit tutustua täällä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että vaikka luovan tekoälyn viehätys on kiistaton ja yritykset jalkauttavat uusia käyttötapauksia vauhdilla, onnistunut tekoälyn matka edellyttää laajemman kokonaisuuden rakentamista.

Tehokas luovan tekoälyn käyttöönotto yhdistettynä koneoppimiseen ja matemaattiseen optimointiin vaatii vahvan perustan ja tekoälyaikakauden data platformin. twodaylla emme pelkästään edistä uusien luovan tekoälyn käyttötapausten jalkauttamista, vaan rakennamme vankan perustan, jolla yrityksen tulevaisuuden kilpailukyky lepää.

Samalla tuemme asiakkaitamme tekoälyn vastuullisessa käytössä, laadimme liiketoimintaa tukevia strategioita, luomme AI-ratkaisujen arkkitehtuurille kestävän pohjan ja edistämme tekoälyosaamista organisaatioissa. Näistä teemoista kirjoitamme lisää seuraavissa blogeissamme.

 


Voimmeko auttaa sinun organisaatiotasi hyödyntämään paremmin dataa ja tekoälyä? Ota meihin yhteyttä, niin laitetaan hommat rullaamaan.

Janne Sipilä: janne.sipila@twoday.com, +358 50 486 1131

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit