Skip to content

Mitä me teemme?

Data- ja tekoälyratkaisumme auttavat asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä, virtaviivaistamaan prosesseja ja kehittämään liiketoimintaansa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita, jotka kattavat datan hallinnan, integraatiot, analytiikan ja liiketoimintatiedon hallinnan. Tekoälyn osalta tarjoamme sekä räätälöityjä malleja, että käyttövalmiita ratkaisuja, jotka voidaan sovitetaan asiakkaidemme tarpeisiin. 

Huippuasiantuntijoidemme ja kehittyneen teknologian avulla asiakkaidemme datasta saadaan irti arvokasta tietoa esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisestä, markkinatrendeistä ja yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä. Autamme yrityksiä optimoimaan tarjontaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita, jotta asiakastyytyväisyys ja yrityksen kannattavuus saadaan nousemaan huippulukemiin.

Lisäksi autamme yrityksiä kehittämään kilpailukykyään automatisoimalla monimutkaiset end-to-end-prosessit edistyksellisien teknologioiden ja ratkaisujen avulla.  

Tarjoamme prosessien kehitys-, orkestrointi-, automaatio-, RPA-, tekoäly- ja optimointiratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat automatisoida ja virtaviivaistaa prosessejaan, parantaa asiakaskokemustaan ja tehostaa toimintaansa.  

tekoaly-tiedolla-johtaminen-1

Miten voimme auttaa?

Tyypillisiä ratkaisemiamme haasteita ovat:  

 • Liiketoiminnan seuraaminen tarkkojen ja ajantasaisten tietojen avulla 
 • Liiketoiminnan ennustaminen ja suunnittelu konkreettisten havaintojen perusteella 
 • Eri lähteistä peräisin olevien tietojen tallentaminen ja yhdistäminen - myös reaaliaikaisesti. 
 • Päätöksenteon parantaminen tekoälyn ja koneoppimisen avulla
 • Prosessien automatisointi ja tehostaminen

Tekoälyalgoritmimme ja koneoppimismallimme tarjoavat arvokasta liiketoimintadataa, joka auttaa yrityksiä päätöksenteossa.

Autamme asiakkaitamme ottamaan datansa hyötykäyttöön ja toteutamme ratkaisuja data-alustoista johdon dashboardeihin ja edistyneisiin dataan perustuviin optimointialgoritmeihin. 

Avullamme yritykset voivat kehittää toimintaansa, lisätä tuottavuutta ja vähentää kustannuksia. Kun turhat manuaaliset prosessit automatisoidaan, saadaan vapautettua työntekijöiden aikaa tuottavampaan työhön.

optimization-current-state-assessment-description-square

Palvelumme

Tekoäly

Tekoälyratkaisumme auttavat asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä, sujuvoittamaan ja automatisoimaan prosessejaan sekä tehostamaan toimintaansa.  

Tarjoamme sekä räätälöityjä malleja, että valmiita ratkaisuja, jotka sovitetaan asiakkaidemme erityistarpeisiin. 

twoday AI Agent 

twoday AI Agent on täysin käyttövalmis tekoälyratkaisu, yrityksen oma superäly, joka tehostaa yrityksesi tiedonkäsittelyä, vauhdittaa liiketoimintaa sekä automatisoi sisäiset ja ulkoiset palveluprosessit.

Se voidaan integroida yrityksesi tarpeisiin ja prosesseihin kustannustehokkaasti, nopeasti ja joustavasti. Sen ansiosta yrityksesi tärkeät tiedot ovat hetkessä käytettävissäsi.

Mann sitter bak to PC-skjermer og smiler
Nærbilde av to hender som holder en mobil

 

Datan visualisointi ja raportointi

Teemme datastasi selkeää ja visuaalisesti houkuttelevaa ja autamme yritystäsi saamaan arvokasta tietoa toiminnastaan. Autamme tunnistamaan keskeiset suorituskykyindikaattorit, seuraamaan niitä ja löytämään mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen.  

Tarvitsitpa sitten interaktiivisia dashboardeja, mukautettuja raportteja tai tietojen visualisointityökaluja, olemme täällä sinua varten.

Data-alustat ja tietovarastointi

Data-alustamme auttavat yrityksiä hallitsemaan ja analysoimaan tietojaan tehokkaammin. Olemme erikoistuneet kehittämään skaalautuvia ja tietoturvallisia data-alustoja, joiden avulla yritykset voivat tallentaa, käsitellä ja analysoida suuriakin tietomääriä. 

Modernin tietovarastoinnin avulla saat valjastettua eri lähteistä löytyvän datan hyötykäyttöön. Liiketoiminnan ja talouden ennustamisen ja pyörittämisen helpottamiseksi suunnittelemme ja toteutamme tehokkaita tietovarastoja, autamme datan hallinnassa ja jalostamisessa ja hoidamme tuen sekä ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen.  

Palveluihimme kuuluvat: 

 • Data-arkkitehtuurin ja datastrategian suunnittelu 
 • Tiedon hallinnointimallit ja data governance -konsultointi 
 • Suomen johtava osaaminen Microsoft Fabricin osalta
 • Tietovarastoinnin automatisointi markkinoiden tehokkaimmilla ratkaisuilla (Data Vault 2.0 ja TimeXtender) 
 • Azure-tietoalusta ja pilvisiirtymät (Olemme Microsoftin Co-sell partner, eli korkeimmalla kumppanuustasolla.) 
 • Power Platform – suunnittelu ja konsultointi (Power BI, Power Apps, Power Automate)
 • Ketterät low-code- ja no-code-sovellukset vaativiinkin tarpeisiin
 • Manuaalisten liiketoimintaprosessien automatisointi ja vanhentuneiden ratkaisujen modernisointi
 • IoT ja IIoT -projektit, joissa kerättyä dataa voidaan jalostaa ja hyödyntää erilaisiin tarpeisiin, kuten etäseurantaan ja ennakoivaan huoltoon 

Omalta tehtaalta: Data Vault 2.0 -automatisointityökalu 

Data Vault -pohjainen tiedon mallinnus ja metadataan perustuva tietovaraston kehitys mahdollistavat manuaalisen työn automatisoinnin ja tekevät datalatausten ja bisneslogiikan luomisesta yksinkertaista sekä tiedon mallinnuksesta nopeaa ja tehokasta: 

 • Standardien mukaan mallinnettua dataa voidaan jalostaa eri tarkoituksiin. 
 • Pilviarkkitehtuurin johdosta kustannukset pysyvät kurissa. 
 • Sisäänrakennettu suorituskyvyn seuranta, monitorointityökalut ja tuki reaaliaikaiselle datan siirrolle lisäävät läpinäkyvyyttä ja avaavat uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiselle.

Microsoft Fabric: tekoälyaikakauden data-alusta

Microsoft Fabric on analytiikka-alusta, jossa voit virtaviivaistaa tiedonhallintaa tekoälyn avulla. Fabricin avulla käytät, hallitset ja käsittelet tietoja helposti ja tehokkaasti.

anaplan-landing-page-data

 

To menn og en dame står og prater sammen

 

Talouden ja kannattavuuden johtamisen ratkaisut

Tarjoamme yrityksille tehokkaita business intelligence -työkaluja, jotka mahdollistavat tietoon perustuvan päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen. Autamme yrityksiä keräämään, analysoimaan ja tulkitsemaan dataa ja esittämään sen helposti ymmärrettävällä tavalla.

Tarjoamme budjetointi- ja suunnitteluratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat optimoida talouden suunnittelu- ja ennusteprosessinsa huippuvireeseen. Ratkaisumme on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikaista tietoa tärkeimmistä taloudellisista mittareista, jotta asiakkaamme voivat tehdä dataan perustuvia päätöksiä. 

Meiltä saat ratkaisut yrityksesi taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen ja menestyksekkään liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tarjoamme yrityksille Anaplan-ratkaisut Suomen johtavana kumppanina. Anaplan on yksi tämän hetken tehokkaimmista ja joustavimmista työkaluista myynnin, talouden ja operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja mallintamiseen. 

Prosessikehitys

Looginen ja tehokas tapa kehittää yrityksen toimintaa, on tehdä se prosessilähtöisesti. Prosessijohtamisen näkökulmasta olennaista on määritellä tärkeimmät arvovirrat ja kehittää niitä tuottamaan lisäarvoa asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti.  

Edistyneiden menetelmien käyttö kehitystyössä varmistaa, että uudistuksista saadaan johdonmukaisia, toistettavia ja tehokkaita tuloksia. 

Prosessijohtaminen (Business Process Management, BPM) auttaa määrittelemään, kehittämään ja hallitsemaan liiketoimintaprosesseja, jotka mahdollistavat yrityksen tavoitteiden saavuttamisen.  

Prosessijohtaminen on enemmän kuin Lean, Six Sigma ja muut kehittämisen menetelmät – se on kattava yrityksen johtamisen filosofia, jossa kaikki liiketoiminnan olennaiset elementit otetaan huomioon. Kaikki prosessikehityksen palvelumme pohjautuvat tähän BPM-filosofiaan. 

Meiltä saat: 

 • Kaiken avun matkalla kohti prosessijohtamista (mm. BPM-viitekehys, liiketoimintamalli, organisaationrakenne, prosessipankki) 
 • Prosessien kuvantamisen (mm. Blueworks Live) 
 • Prosessien suunnittelun, kehittämisen ja analyysin (mm. BPM, Lean, Six Sigma) 
 • Prosessikehitystyöpajojen fasilitoinnin 
 • Tuen prosessikehittämisen ja -automaation osaamiskeskuksen pystyttämiseen (Center of Excellence) 

Onnistunut prosessiautomaatio edellyttää, että ymmärretään prosessien nykytila. Tähän prosessijohtaminen on erinomainen työkalu. 

twoday_brand_800

 

Mann og dame foran postit lapper på et vindu

 

Prosessiautomaatio

Prosessiautomaation avulla voit sujuvoittaa liiketoimintaasi ja tehdä siitä helpommin hallittavaa sekä läpinäkyvää. Kun prosessit kuvannetaan ja järkeistetään, voidaan toistuvat ja määrämittaiset osat työstä automatisoida. 

Automaatiossa hyödynnetään käytössä olevien järjestelmien automaatio-ominaisuuksia, ohjelmistorobotiikkaa, prosessimoottoreita tai päätöksentekoautomatiikkaa. Hyvin toteutettu automaatio vapauttaa ihmisten ajan merkityksellisempään työhön ja monimutkaisempien tilanteiden hoitamiseen.

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) automatisoi arkipäiväiset rutiinitehtävät, vapauttaen ihmisen aikaa ajatustyötä vaativiin tehtäviin. Robotti toistaa ihmisen tekemiä toimia ja vähentää virheiden määrää, sekä manuaaliseen ja monotoniseen työhön käytettyä aikaa.  

Meiltä saat: 

 • Kokonaisvaltaisen näkemyksen prosessien liiketoimintalähtöiseen automatisointiin 
 • Osaamisen ja vankan kokemuksen prosessiautomaatiohankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja skaalaamisesta, niin strategisella kuin käytännön tasolla
 • Vankan RPA-osaamisen (UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, IBM RPA, Robot Framework)
 • Prosessiautomaation koulutuksia liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä työkaluihin ja metodeihin

IoT-ratkaisut

Autamme asiakkaitamme räätälöidyissä IoT-ratkaisuissa aina laitteistosuunnittelusta ja -kehityksestä pilvipohjaiseen tietojen tallennukseen ja analytiikkaan. 

IoT-ratkaisujemme avulla optimoit yrityksesi liiketoimintaa, vähennät kustannuksia ja luot uusia tulovirtoja. 

visma-consulting-palvelut-3

 

Lue Data ja tekoäly -aiheisia artikkeleitamme

Työharjoittelussa datan ja analytiikan parissa Vilnassa

Jade ja Teemu aloittivat kesäkuun alussa meidän Junior Academy -harjoitteluohjelmassa Vilnassa. Tähän harjoittelujaksoon haettiin neljää opiskelijaa, joista kaksi on Suomesta ja kaksi Liettuasta. Ohjelmaa on toteutettu aiemminkin Vilnassa, ja koska kokemukset ovat olleet hyviä, halusimme hyödyntää s...

twoday

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kuulla lisää palveluistamme ja siitä, miten voisimme auttaa, täytä oheinen lomake niin olemme sinuun yhteydessä pian.