Skip to content

twodayn whistleblowing-ilmoituskanava

Emme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä, kuten lakien, sisäisten sääntöjemme, käytäntöjemme tai eettisten normien rikkomista, kuten kiusaamista, häirintää, syrjintää, korruptiota, rahanpesua tai muita talousrikoksia. Pyrimme varmistamaan turvallisen, terveellisen ja laillisen ympäristön kaikessa liiketoiminnassamme ja yksiköissämme.

Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia sekä toimimme eettisellä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Minkä tahansa paikallisen ja/tai EU:n/ETA:n lainsäädännön rikkominen voi johtaa seuraamuksiin, joihin kuuluu irtisanominen ja asiaankuuluville viranomaisille raportointi.

Whistleblowing-kanava on työkalu, jonka avulla sekä twodayn työntekijät että ulkopuoliset henkilöt voivat ilmoittaa nimettömänä paikallisen ja/tai EU:n/ETA:n lainsäädännön epäillystä rikkomisesta twodaylla. Viestintä on luottamuksellista ilmoittajan ja tapauksen käsittelijän välillä.

twodayn whistleblowing-kanava on EU:n väärinkäytösten paljastajia koskevan direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23. päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) ja WEA:n väärinkäytösten paljastamista koskevien säännösten (paikallinen työympäristö- ja suojelulainsäädäntö) mukainen. Joillakin lainkäyttöalueilla twodaylla on myös velvollisuus perustaa erillinen järjestelmä väärinkäytösten paljastamista varten, koska se on saanut toimiluvan paikallisilta rahoitusjärjestelmäviranomaisilta.