Skip to content

Walkin liiketoiminnan suunnittelu ja ennustaminen kuntoon Anaplanin avulla

Pakkausteollisuuden edelläkävijäyritys Walkin haasteena oli datan ja suunnittelun pirstaloituneisuus hajalleen eri järjestelmiin. Siksi heidän oli vaikeaa kerätä ja hyödyntää dataa tehokkaasti suunnittelu- ja raportointiprosesseissa. Tätä haastetta lähdimme yhdessä ratkaisemaan liiketoiminnan suunnittelutyökalu Anaplanin avulla – ja tulokset puhuvat puolestaan.

twoday-walki-anaplan-reference-case-image (1)
twoday

Kokonaisvaltainen ratkaisu liiketoiminnan suunnitteluun

Walkilla oli tarve löytää heidän kokonaisuuteensa sopiva kokonaisvaltainen ratkaisu, joka toimisi ennustetyökaluna, mutta jolla voisi tehdä paljon muutakin liiketoiminnan suunnittelua. Näin päästäisiin eroon lukuisista erillisistä ohjelmistoista.

 “Ymmärsimme, että meillä on useampi business case, joita pystyisimme tekemään yhdellä ja samalla työkalulla tulevaisuudessa ja että Anaplan olisi tähän juuri sopiva ratkaisu”, kertoo Walkilla projektista vastaava Controller Filip Björndahl.

 

Lähdimme yhteistuumin ratkomaan tätä haastetta lähtökohtanamme parantaa liiketoiminnan ennusteiden tarkkuutta ja suunnitelmien läpinäkyvyyttä. 

Reaktiivisesta toiminnasta kohti proaktiivista hintasimuloinnin myötä

Ensimmäisenä toteutettiin Walkin aiemman myynnin ja tuotannon suunnitteluprosessin vieminen Anaplaniin. Samassa yhteydessä Walkille implementoitiin Anaplanin IFRS16-valmisratkaisu. Projektin "sivutuotteena" kehitettiin myös ratkaisu raaka-aineiden hintojen hallintaan, joka oli aiemmin useammassa eri excelissä. Ratkaisussa lähdettiin tekemään myynnin ennusteiden perusteella tuotannon suunnittelua raaka-aineanalyysistä ja raaka-aineiden hankinnasta lähtien. Sen avulla raaka-aineen hinnan muutokset on pystytty huomioimaan ja simuloimaan lopputuotteen hinnoitteluun.

Hintasimuloinnin myötä yrityksessä on pystytty siirtymään reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen, mikä on koettu positiivisena asiana myyntihenkilöstöä ja johtoa myöten.

“Anaplan on ollut hyvin täsmällinen työkalu raaka-ainehintojen ja niiden vaikutusten simulointiin, minkälaista meillä ei aiemmin ole ollut. Jos raaka-aineen tai komponentin hinta muuttuu, niin Anaplanilla pystymme simuloimaan tämän hyvin tarkasti asiakas-, tuote- ja myyjätasolle”, kertoo Björndahl.

 

Myöhemmissä vaiheissa on kehitetty talouden ennustemalli, johdon raportointimalli sekä viimeisimpänä konsernilaskentaratkaisu räätälöitynä Walkin tarpeita varten. Parhaillaan Walkilla on käynnissä ERP-uudistus, joka edellyttää myös kehitystä nykyisiin Anaplanin kokonaisuuksiin.

Ketterää ja ratkaisuhakuista yhteistyötä

Yhteistyötä on viety ketterästi pala palalta sujuvalla yhteistyöllä eteenpäin. Walkin omien taitavien tekijöiden osaaminen on myös kasvanut koko projektin ajan ja sitä myötä vauhdittanut yhteistyötä.

Björndahl nostaa esiin twodayn avainhenkilöiden joustavuuden ja toisaalta periksiantamattomuuden ratkaisujen löytämisen suhteen. “Yhdessä sparraamalla on yleensä aina löytynyt ratkaisu kiperimpiinkin tilanteisiin”, kertoo Björndahl.

Kohti automatisoitua suunnittelua ja entistä parempaa ennustettavuutta

Tällä hetkellä Anaplan on Walkilla vahvasti myynnin ja tuotannon suunnittelussa mukana ja käyttöä on laajennettu myös muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Björndahlin kertoman mukaan yrityksessä alkaa nyt olemaan “raami” kunnossa. Seuraava askel on optimoida eri osa-alueita ja siirtyä esimerkiksi laskennalliseen ennustettavuuteen, missä katsotaan sekä historiaa että trendejä ja tätä kautta saadaan vielä paremmin näkymää tulevaisuuteen.

Erityisesti käynnissä olevan ERP-uudistuksen myötä Anaplan tulee olemaan Walkilla entistä tärkeämpi työkalu toiminnan suunnittelussa ja liiketoimintaan liittyvien päätösten tukena. 

“Anaplanin avulla on saatu aikaan hyvä pohja laadukkaalle datalle ja oikea tieto on nyt huomattavasti helpommin ja nopeammin saatavilla liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Jatkossa kun uusia yrityksiä tulee mukaan, niin synergiat tulevat varmasti entistä paremmin ilmi”, kertoo Björndahl.

 

Tulevaisuudessa liiketoiminnan suunnittelusta ja ennustamisesta onkin tavoitteena saada entistä toimivampaa, automatisoidumpaa ja kokonaisvaltaisempaa. Tässä Anaplan tulee olemaan entistä isommassa roolissa.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Voisimmeko vauhdittaa sinun yrityksesi dataohjattua päätöksentekoa ja liiketoiminnan kehittämistä? Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta tai ota suoraan yhteyttä Vesa Pahkamaahan, jonka tiedot löydät alempaa.

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

POP Pankki -ryhmä: Parempaa palvelua ja merkittäviä säästöjä asiakkaan tuntemisen automatisoinnilla

POP Pankki -ryhmä automatisoi asiakkaan tuntemiseen liittyvät prosessit Signomin KYC-palvelun avulla. Tämä näkyy parempana asiakaskokemuksena ja säästää aikaa sekä asiakkailta että työntekijöiltä.

Selkeämpää sisällöntuotantoa ja sujuvampaa sisäistä viestintää

THL:n vanhaan intranettiin oli vuosien varrella kertynyt yli 400 000 sivua. Autoimme uuden intranetin toteutuksessa, jonka avulla THL tehostaa sisällöntuotantoa ja sisäistä viestintäänsä.

Ulkoistettuun asiakas­palveluun tehoa twodayn tekoälyn avulla

Suomalainen palveluyhtiö VSP hyödyntää twoday AI Agent -tekoälysovellusta tehostaakseen asiakaspalveluaan ja vastaamaan nykyajan asiakaspalvelutyön vaatimuksiin.