Skip to content

Väylävirasto kehittää rataverkkonsa hallintaa

Väylävirasto

Väylävirasto vastaa Suomen tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. twoday on mukana kehittämässä Väyläviraston seuraavan sukupolven rautatieliiketoiminnan tietojärjestelmiä. Yhteistyö on osa Väyläviraston laajaa digitalisaation kokonaishanketta. 

case-asiakastarina-vaylavirasto-raide-otsikkokuva-header

Kehityshankkeen päätavoite on sekä muuttaa ratainfran kunnossapitokirjaukset digitaalisiksi, että kohdentaa verovarat raideliiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehitykseen tulevaisuudessa tehokkaammin.


Väylävirasto tähtää dataan perustuvaan päätöksentekoon

Kehityshanke myös parantaa rataverkon omaisuudenhallintaa ja siihen liittyvän tiedon ylläpitoa. Uudet järjestelmät mahdollistavat tehokkaan resurssien kohdistamisen, ja liiketoiminnan päätökset voidaan tehdä oikeaan ja ajantasaiseen tietoon nojautuen.

Toimialan rinnalla myös junaoperaattori ja loppukäyttäjä sekä yhteiskunta hyötyvät digitaaliseen toimintamalliin siirtymisestä”, Väyläviraston kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen taustoittaa.

 

Projekti on edennyt konkreettiselle tasolle ja näkyviä tuloksia on saavutettu. Kun luodaan täysin uutta järjestelmää ilman selkeää esikuvaa, on tärkeää hahmottaa oikeat käyttäjätarpeet ja muuttaa ne konkretiaksi nopeasti. 

Ohjelmistokehittäjät ratamaailmassa

Väyläviraston kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen sanoo hankkeen onnistumisen kannalta olleen erityisen tärkeää, että kehittäjät ymmärsivät ratainfran toimintaa kokonaisuutena.

Vuosia kestänyt kumppanuutemme on osoittanut twodayn tekijäporukalta tulevan hyviä ideoita ja yhteistyö on ollut mutkatonta”, Manninen kertoo.

 

twoday on vastannut hankkeessa rataverkon omaisuustiedon hallinta- sekä ylläpitosovelluksen kehityksestä. 

"Nyt kehitetyn järjestelmän päälle tullaan rakentamaan omaisuudenhallintaa ja omaisuudenhallinnan analytiikkaa. Onnistuneesti nyt tehty pohja on välttämätön jatkokehitykselle”, summaa Väyläviraston kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen.


Monitoimittajaympäristö voi olla haastava, mutta se voi kannustaa tiimejä erinomaisuuteen. Onnistunut lopputulos rakennetaan kaikkien tiimien saumattomalla yhteistyöllä ja tavoitteisiin sitoutumisella. Erilaisista yrityskulttuureista tulleet tiimit ovat löytäneet hyvät yhteiset toimintavat ja projektissa on jaettu yhteistä tietopääomaa asiakkaan parhaaksi.

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Go On uudistaa työnvälitystä tekoälyn avulla

Henkilöstöpalveluita tarjoava yritysketju Go On päätti ottaa käyttöön tekoälysovellus twoday AI Agentin eri toiminnoissaan. Sovelluksen käyttöönoton taustalla oli tarve sujuvoittaa erilaisia prosesseja, kuten eri sidosryhmien välistä viestintää, sisäistä tiedonhakua ja markkinointia.

Säästöpankkiryhmä käynnistää merkittävän liiketoimintauudistuksen Microsoft-pilven avulla

Mittava liiketoimintakehityshanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Uudistus mahdollistaa henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattoman yhdistämisen, mikä tulee näkymään yhä sujuvampana ja helpompana asiointina niin asiakkaiden kuin ...

Luotettavuus ja toimivuus keskiössä HUS:in laskutusjärjestelmän uudistuksessa

HUSin asiakaslaskutusjärjestelmä on ollut twodaylle innostava projekti, jossa on ohjelmistokehityksen lisäksi tehty myös prosessikehitystä. Työ on nyt loppusuoralla. twodayn Scrum Master Tommi Lilja avaa HUS-projektia, siinä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja onnistumisen edellytyksiä.