Skip to content

Turvallisesti vesillä Power Appsin ja Teamsin avulla

Espoon Meripelastajat ry

twodayn ja Espoon Meripelastajat ry:n (kutsumanimeltään EMPY) yhteistyö otti tuulta purjeisiin syksyllä 2020. Yhteistyön tuloksena Espoon Meripelastajien oma EMPY-appi helpottaa nyt vapaaehtoisen meripelastustyön raportointitaakkaa. Microsoft Teams ja Dataverse for Teams -alustat mahdollistivat ketterän sovelluskehityksen vapaaehtoisorganisaation päivittäisen työn tehostamiseksi.

twoday-case-turvallisesti-vesilla-header

Espoon Meripelastajien Anni Muukkonen otti viime syksynä yhteyttä meihin kysyen tukea organisaation Teams-käyttöön. Annilla oli toisen projektin myötä jäänyt positiivinen kuva meidän palveluistamme. Yhteistyön aloittaminen Espoon Meripelastajien ja meidän välillämme olikin helppoa ja sujuvaa.

Yhteistyön alkuvaiheessa Espoon Meripelastajille perustettiin organisaation rakenteita tukeva Teams-pohjainen viestintäalusta. Tarvekartoitustyöpajojen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että organisaatiolla oli myös laajempia digitalisaatiotarpeita, joiden toteuttamisessa Teams olisi oiva käyttöliittymällinen ratkaisu.


Microsoft esitteli Dataverse for Teams -alustaan liittyvän uuden konseptin kesällä 2020 ja se julkaistiin marraskuussa 2020 yleiseen käyttöön asiakkaiden Teams-ympäristöihin. Tämä yhteistyö olikin todella hyvä mahdollisuus todentaa alustan kyvykkyydet.

Päätimme käydä muutaman työpajan yhteydessä läpi Espoon Meripelastajien sisäisten prosessien suurimmat haasteet ja nopeasti sieltä nousikin esille toimenpiteiden kirjaamisen haastavuus eri konteksteissa. Päätimme yhteistuumin alkaa suunnittelemaan EMPY-appia, jonka avulla vapaaehtoiset meripelastajat voisivat syöttää omia meripäiviä, kirjata alusten huoltotoimenpiteitä sekä ilmoittaa aluksissa ilmenneistä vioista.

Yhteistyön lähtökohtana on ollut helpottaa organisaation sisäistä viestintää sekä digitalisoida ruutuvihko-tyyppisiä prosesseja eli kerätä rakenteellista dataa, jota voisi sitten hyödyntää muun muassa työn suunnittelussa.


Kun Teamsin rakenne ja käyttöönotto oltiin saatu onnistuneesti hoidettua, oli aika alkaa luomaan sovellusta Teamsin päälle. Dataverse for Teams -alusta on sinällään omanlainen ympäristö, joka ei täysin vastaa puhdasveristä Dataverseä eikä Canvas App -editoriakaan, mutta samankaltaiset lainalaisuudet silti pätevät, ja kuten muissakin low-code-alustoissa ”melkein kaikki on mahdollista”.

Sovellus otettiin toukokuussa testikäyttöön, mutta kuitenkin niin, että kaikki tapahtumat pyritään kirjaamaan sovellukseen. Jo lyhyessä ajassa sovellus on tuonut lisäarvoa päivittäiseen meripelastustyöhön ja käyttäjäpalaute on ollut positiivista.

twoday-case-turvallisesti-vesilla-empy-appi

"Huoltotoimenpiteet pitää aina kirjata ylös, jotta pysymme kartalla siitä mitä on tehty milloinkin. EMPY-apin avulla ei tarvitse availla erillisiä exceleitä, vaan appi näyttää nopeasti, mikä huolto on tehty viimeksi ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Lisäksi pysymme paremmin kartalla aluksiin tankatusta polttoaineen määrästä, koska sekin merkataan nykyisin EMPY-appiin entisen ruutuvihon sijaan", kertoo Muukkonen.

"twodayn avulla pääsimme paljon nopeammin ja tehokkaammin eteenpäin Teamsin käyttöönotossa ja EMPY-appin kaltaista palvelua emme olisi ikinä saaneet pystyyn ilman twodayta."


Jokaisen Espoon meripelastajan meripäivät kirjataan ylös ja arkistoidaan yksitellen. Sovelluksen myötä meripelastajien työ on helpottunut. Aikaisemmin jouduttiin käymään jokaisen aluksen lokikirja sivu sivulta läpi ja kirjaamaan henkilöiden meripäivät tukkimiehen kirjanpidolla exceliin. Tämän jälkeen meripäivät voitiin laskea ja raportoida Suomen Meripelastusseuralle.
 
Sovelluksen myötä meripäivät kirjataan henkilöstölle automaattisesti ja reaaliaikaista raporttia voi jokainen käydä itsekin katsomassa. Dataverse for Teams-kannan päälle luotiin Power BI-raportointi Espoon Meripelastajien omasta toimesta, joten asiaa on viety eteenpäin yhdessä ja monella rintamalla.
Parasta Dataverse for Teams-sovelluksessa ja ratkaisuissa on se, että nyt myös Espoon Meripelastajat voivat itsenäisesti ottaa ratkaisun haltuunsa ja kehittää sitä mieleisekseen. Uusia toiminnallisuuksia on jo nyt backlogilla, joten vain aava meri on rajana sovelluksen kehitykselle.

 

PS. Jos olet hädässä digitalisaatiossa ja tarvitset tukea prosessien tai järjestelmien digitalisoinnissa tai haluat itsellesikin mainion Teams-pohjaisen sovelluksen, voit ottaa yhteyttä meihin!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Patri Säkkinen

petri.sakkinen@twoday.fi
040 8643 065

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Go On uudistaa työnvälitystä tekoälyn avulla

Henkilöstöpalveluita tarjoava yritysketju Go On päätti ottaa käyttöön tekoälysovellus twoday AI Agentin eri toiminnoissaan. Sovelluksen käyttöönoton taustalla oli tarve sujuvoittaa erilaisia prosesseja, kuten eri sidosryhmien välistä viestintää, sisäistä tiedonhakua ja markkinointia.

Säästöpankkiryhmä käynnistää merkittävän liiketoimintauudistuksen Microsoft-pilven avulla

Mittava liiketoimintakehityshanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Uudistus mahdollistaa henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattoman yhdistämisen, mikä tulee näkymään yhä sujuvampana ja helpompana asiointina niin asiakkaiden kuin ...

Luotettavuus ja toimivuus keskiössä HUS:in laskutusjärjestelmän uudistuksessa

HUSin asiakaslaskutusjärjestelmä on ollut twodaylle innostava projekti, jossa on ohjelmistokehityksen lisäksi tehty myös prosessikehitystä. Työ on nyt loppusuoralla. twodayn Scrum Master Tommi Lilja avaa HUS-projektia, siinä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja onnistumisen edellytyksiä.