Skip to content

Ruokavirasto panostaa saavutettavuuteen

Ruokavirasto

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi. Virasto vastaa myös Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa.

twoday-case-ruokavirasto-panostaa-saavutettavuuteen-header1

Projektipäällikkönä Ruokavirastossa työskentelevän Anna Toivosen ymmärrys saavutettavuudesta on laajentunut viime vuosien aikana. Pienten ryhmien erityistarpeiden sijaan saavutettavuus onkin jotain sellaista, josta on hyötyä kaikille digitaalisten palvelujen käyttäjille. Tämä on vaikuttanut paljon myös projekteihin, joita Toivonen on ollut rakentamassa.

Ruokavirasto saattaa olla monille vieras organisaatio, mutta sen toiminta ulottuu moniin arjen sujuvuuden kannalta olennaisille alueille. Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi. Virasto vastaa myös Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa.

Tavallinen suomalainen voi kohdata Ruokaviraston esimerkiksi kaikista ravintoloista löytyvän Oiva-raportin muodossa. Toimintakenttään kuuluvien monipuolisten tietojärjestelmien kehittäminen kuuluu myös Ruokaviraston tehtäviin. 

twoday-case-ruokavirasto-panostaa-saavutettavuuteen-anna-toivonen

Kuva: Anna Toivonen

Anna Toivosen tuoreimpia projekteja ovat Vati ja ilppa. Vati on ympäristöterveydenhuoltoalan viranomaisille suunnattu järjestelmä ja ilppa Vatiin liittyvä ilmoitusjärjestelmä. Saavutettavuus tuli aluksi esiin käytäväkeskusteluissa ja sen merkitys kasvoi projektien edetessä. Pelkästään näkövammaisiin liitetystä asiasta nousi isompi asia, kun ymmärrettiin, että saavutettavuus palvelee ihan kaikkia käyttäjiä. Toivosen kokemuksen mukaan saavutettavuuteen panostaminen auttaa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa käyttäjä on väsynyt tai heikko valaistus heikentää luettavuutta.

Saavutettavuus on myös helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä

Toivonen korostaa, että saavutettavuuden tukijalkoja ovat tekniikan ohella myös helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys. Helppokäyttöisyydestä hyötyvät kaikki, eivät pelkästään he, joilla on jotain aistirajoitteita.

 

Toivosen omakohtaisen kokemuksen mukaan ymmärrettävyys voi olla haasteena esimerkiksi joitakin terveydenhuollon järjestelmiä käyttäessä. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee koronaoireiden tulkintaan tehdyn työkalun. Tietojen syöttäminen voi olla itsessään vaikeaa ja lisähaastetta tulee siitä, että järjestelmää käytetään tilanteissa, jotka ovat jo itsessään usein varsin stressaavia. 

Tulevaisuuden kannalta Toivonen näkee tärkeäksi sen, että saavutettavuus liitetään kiinteäksi osaksi järjestelmäkehitysprojektien eri vaiheita. On helpompaa huomioida saavutettavuus, jos siihen liittyvät vaatimukset ovat mukana projektin alusta lähtien. Toivosen kokemuksen mukaan saavutettavuuden lisääminen jo toteutettuun järjestelmään voi olla joskus hankalaa. Esimerkiksi näppäimistönavigoinnin huomiointi on kustannustehokkaampaa, kun sen tekee heti projektin alussa. Saavutettavuusymmärrys kuuluu kaikille projektin tekijöille. 

”twodayn tekijät hallitsevat saavutettavuusvaatimukset ja he jakavat tietämystään myös projektin muille tekijöille.” 

Kaipaatko apua saavutettavuus-, käytettävyys-, palvelumuotoilu- tai design-asioissa?

Voit olla suoraan yhteydessä design-tiimin vetäjäämme Vexiin  tai laita viestiä alla olevalla lomakkeella, niin katsotaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu!

Vexi Savijoki

UX & Service Design

veikko.savijoki@twoday.com
040 713 1576

 


Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel on luonut kanssamme laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. Projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

Skanska Kodit modernisoi liiketoiminnan ohjauksen Microsoft-pilven avulla

Skanska Kodit uudisti kanssamme rakennuttamisen ja asumisen liiketoimintaansa ohjaavan järjestelmän Microsoft-pilveen perustuvalla, Dynamics 365 - ja Power Platform -pohjaisella ratkaisulla.

Fintraffic Mobiili lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Fintrafficin erityistehtävänä on turvata yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjauspalvelut ja varmistaa toimintavarmuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Työn keskiössä Fintrafficilla ovat älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalv...