Skip to content

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel tutkii generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia toimintansa tehostamisessa ja uusien palveluiden luomisessa. Yhteistyössä twodayn kanssa Hansel on luonut laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. twodayn AI Agentin avulla toteutettu projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

FI_TD-case-hansel
twoday

"twodaylla oli selkeästi mietitty etukäteen, miten käyttöönotto tehdään ja miten prosessi etenee: millaisia tietoja tarvitaan, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, miten ratkaisua testataan, ja niin edelleen. twodaylla oli kiinnostusta ja panostusta siihen, että projekti sujuu hyvin ja aikataulussa ja, että lopputuote on hyvä."

- Lasse Ahonen, Tech & Architecture Lead, Hansel

twoday

Hanselista

Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta koko julkishallinnon hankintatoimeen. Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia. Hanselin toiminta perustuu Hansel-lakiin.

AI-avustaja auttaa hakemaan tietoa julkisista hankinnoista

Hanselilla kiinnostuttiin vuoden 2023 alkupuolella generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista toiminnan kehittämisessä ja alettiin tutkimaan, missä asioissa sitä voitaisiin hyödyntää: joko tehostaa toimintaa tai luoda sen avulla asiakkaille uusia palveluita.

Hanselilla pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiseen muun muassa asiakaspalvelussa. Lopulta ensimmäiseksi kokeiluksi valikoitui yli 400-sivuisen Julkisten hankintojen käsikirjan tuominen generatiivisen tekoälyn avulla käyttäjäystävällisempään muotoon. Tavoitteena oli luoda käsikirjan pohjalta Julkisten hankintojen käsikirjan AI-avustaja, joka osaisi vastata käyttäjän kysymyksiin käsikirjan sisällöstä ja näin helpottaisi tiedon hakemista. 
 
”Julkisten hankintojen käsikirja on sen verran pitkä ja kattava, että sitä ei ihan jokainen tuosta vain lue yhdessä illassa. Ajateltiin, että se voisi olla hyvä kokeilukohde generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen, koska se sisältää hyödyllistä asiaa, mutta sen käyttö voisi olla helpompaa, jos siltä voisi kysyä kysymyksiä”, kertoo Lasse Ahonen, Hanselin Tech & Architecture lead. 

twodayn tekoälysovelluksen vastausten laatu ja helppokäyttöisyys vakuuttivat

Hanselilla haluttiin lisätä talon sisäistä ymmärrystä erilaisten generatiivista tekoälyä hyödyntävien järjestelmien toiminnasta ja eroavaisuuksista, joten Julkisten hankintojen käsikirjan AI-avustajan toteuttaminen annettiin kokeiluna tehtäväksi kolmelle eri kumppanille. Me twodaylla valikoiduimme mukaan kokeiluun aiempien hyvin onnistuneiden yhteistyöprojektiemme ansiosta.  

Teimme versiomme Julkisten hankintojen käsikirjan AI-avustajasta twoday AI Agentin avulla. twoday AI Agent on tietoturvallinen tekoälypalvelu yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Kyseessä on valmis tuote, joka on saatavissa käyttöön nopeasti ja integroitavissa yrityksen omiin järjestelmiin. Palvelulla on lukemattomia käyttökohteita ja se sopii erityisen hyvin muun muassa tiedon jakamisen helpottamiseen, sisäisten prosessien automatisointiin sekä asiakaspalvelun automatisointiin ja tehostamiseen. Hanselilla on oltu tyytyväisiä muun muassa ratkaisumme vastausten laatuun ja taustajärjestelmän helppokäyttöisyyteen.  

”Eri toimijoiden tuottamien AI-avustajien vastausten laadussa oli vaihtelua sekä siinä, millaisella vaivalla projektissa päästiin lopputulemaan. Yksi eroavaisuus oli myös mahdollisuudet erilaisten tietolähteiden käyttämiseen. twodayn tuote vaikutti monella osa-alueella, ellei ihan jokaisellakin, olevan sieltä parhaimmasta päästä. Käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa, kun kaikkea ei tarvinnut tehdä alusta asti, vaan oli valmis alusta, minkä päälle alkaa tekemään avustajia”, Ahonen kertoo. 

Tekemämme AI-avustajan vastaukset ovat testikäytössä olleet laadukkaita, oikeita ja kattavia. Faktatietoa tarjoavassa AI-avustajassa on todella tärkeää, että sen vastaukset ovat aina tarkkoja ja oikeita, eikä se ala missään tilanteessa hallusinoimaan ja keksimään itse esimerkiksi uusia euromääräisiä rajoja hankinnoille. 

”Myös itse projekti sujui hyvin ja twodaylla oli selkeästi mietitty etukäteen, miten käyttöönotto tehdään ja miten prosessi etenee: millaisia tietoja tarvitaan, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, miten ratkaisua testataan, ja niin edelleen. twodaylla oli kiinnostusta ja panostusta siihen, että projekti sujuu hyvin ja aikataulussa ja että lopputuote on hyvä”, Ahonen summaa.  

Ahonen oli esittelemässä Julkisten hankintojen käsikirjan AI avustaja -kokeilun tuloksia Microsoftin järjestämässä pilvipalveluteemaisessa user groupissa, johon osallistui erilaisten julkisten organisaatioiden edustajia. Yleisö sai testata tapahtumassa eri toteutusversioita ja palaute tekemästämme ratkaisusta oli positiivista.  

”Siinä lyhyesti tilaisuuden jälkeen juttelin muutamien osallistujien kanssa, niin ainakin ne muutamat kommentit olivat sen suuntaisia, että twodayn versio olisi ollut hyvälaatuinen, ellei paras laadullisesti”, Ahonen kertoo.

"twodayn tuote vaikutti monella osa-alueella, ellei ihan jokaisellakin, olevan sieltä parhaimmasta päästä. Käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa, kun kaikkea ei tarvinnut tehdä alusta asti, vaan oli valmis alusta, minkä päälle alkaa tekemään avustajia."

- Lasse Ahonen, Tech & Architecture Lead, Hansel

twoday

Tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää yhteiskunnan varoja

Hanselin tavoitteena on säästää julkisia varoja auttamalla eri toimijoita tekemään hankintoja tehokkaammin ja fiksummin. Ahonen näkee julkisten hankintojen saralla paljon mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiseen toiminnan tehostamisessa ja näin yhteiskunnan varojen säästämiseen:  

”Uusia työtapoja ja tekoälyn mahdollisuuksia hyödyntämällä pystytään tehostamaan toimintaa ja vähentämään manuaalisen työn vaiheita. Eikä se välttämättä tarkoita, että henkilöstöä vähennetään, vaan sitä, että tehdään asioita tehokkaammin ja fiksummin ja voidaan keskittää työaikaa johonkin tuottavampaan ja järkevämpään tekemiseen.”  

Ahonen mainitsee mahdollisina generatiivisen tekoälyn käytännön sovelluskohteina julkisissa hankinnoissa esimerkiksi tarjouspyyntöjen muodostamisen ja sopimusten laatimisen. Myös toimittajan, eli palveluiden tarjoajan, näkökulmasta Ahonen näkee hyviä tekoälyn hyödyntämisen paikkoja esimerkiksi tarjousten tekemisessä ja viestinnässä.  

”Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia on joka puolella ja nyt on tutkimisen ja innovoinnin paikka, että missä kaikkialla sitä voisi käyttää. Ja kohteiden löytämisen jälkeen tarvitaan priorisointia, että mistä saadaan parhaita ja nopeimpia hyötyjä”, Ahonen toteaa. 

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Sami Pesonen

Sales, AI Agent

sami.pesonen@twoday.com

+358 40 571 1193

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Ulkoistettuun asiakas­palveluun tehoa twodayn tekoälyn avulla

Suomalainen palveluyhtiö VSP hyödyntää twoday AI Agent -tekoälysovellusta tehostaakseen asiakaspalveluaan ja vastaamaan nykyajan asiakaspalvelutyön vaatimuksiin.

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel on luonut kanssamme laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. Projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

VR parantaa junaliikenteen suunnittelua optimoinnin avulla

twoday on kehittänyt VR:n lähiliikenteen kalustokiertojen suunnitteluun soveltuvan optimointiratkaisun. Optimoinnin hyödyntäminen mahdollistaa laadukkaan ja monimutkaisen kokonaisuuden huomioivan suunnittelun.