Skip to content

Retta laajensi Microsoft-pilven kaikkien liiketoimintojensa alustaksi

Retta

Retta on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Retta tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja asumisen ja toimitilasektorin kiinteistöpalveluissa. 

Retta laajensi Microsoft-pilven kaikkien liiketoimintojensa alustaksi
twoday

Yhteistyömme käynnistyi vuoden 2020 keväällä ja sen ensimmäinen merkkipaalu saavutettiin jo saman vuoden syksyllä, kun Retta Isännöinti otti Microsoft-pilveen nojaavan toiminnanohjausratkaisun strategisen toimintatapamuutoksen tueksi.

Onnistuneen ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen ratkaisua on laajennettu monin eri tavoin. Yhtenä ensimmäisistä jatkokehityskohteista oli isännöinnin dokumenttimuotoisen sisällön hallinnan prosessin kehittäminen ja automatisointi, joka kattoi mm. yhtiökokouksiin ja hallitustyöskentelyyn liittyen dokumenttien hallinnan ja digitaaliset allekirjoitukset.

Microsoft 365 -palveluun vahvasti nojaava ja rakenteellisen liiketoimintatiedon osalta Dynamics 365 -alustaan integroituva ratkaisu tarjoaa tänä päivänä Rettan isännöinnin asiakkaille ja isännöitsijöille tietoturvallisen, suorituskykyisen ja toiminnallisesti edistyneen ratkaisun mm. kokouspöytäkirjojen ja erilaisten dokumenttiaineistojen käsittelyyn. Kehittämällämme ratkaisulla Retta Isännöinti käsittelee satoja tuhansia dokumentteja kuukausittain.

 

Retta Isännöinnin hyvien kokemusten myötä määrittelimme keväällä 2021 yhteistyössä kokonaisvaltaisen Microsoft-pilviarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin toteutumista edistävän tiekartan, tavoitteena yhdenmukaistaa digitaalisten palvelujen tuottamista Rettan liiketoimintarajojen yli.

Määrittelytyössä kuvattiin arkkitehtuuri ja hallintamalli, joiden avulla eri liiketoimintayksiköt pystyvät kehittämään toimintaansa ja toimintaa tukevia liiketoimintasovelluksia ketterästi siten, että liiketoimintatietoa hallitaan yhteisessä, jaetussa Dynamics 365 -ympäristössä.

Loppuvuoden 2021 keskeisenä hankkeena toteutimme ja otimme käyttöön Rettan kiinteistöjohtamisen palvelujen toimintaa ohjaavan ratkaisun. Samalla Microsoft-pilvialustasta tuli Rettan kahden isoimman liiketoiminnon strateginen alusta.


Alkuvuonna 2022 Rettan Microsoft-pilvipohjaista transformaatioalustaa laajennettiin edelleen, kun koko konsernille toteutettiin yhteinen ratkaisu toimittajatiedon hallintaan. Yhden ympäristön arkkitehtuuri osoitti vahvuutensa, ja Rettan toimittajatietoa pystytään nyt hallitsemaan yksikkörajojen yli. Samalla toimittajatiimi saa aidon 360 asteen näkymän toimittajatietoon, mikä tehostaa merkittävästi toimittajatiedon hallintaan ja toimittajien valintaan liittyviä prosesseja.

Vuoden 2022 aikana yhdessä laadittua tiekarttaa on viety edelleen eteenpäin uusien kehitysprojektien merkeissä, joiden lopputuloksista kuullaan lisää alkuvuonna 2023.

”Yhtiömme on ajanut viime vuosina merkittävän muutosohjelman läpi. Samanaikainen toimintatavan kehittäminen ja toisaalta toiminnan yhdenmukaistaminen on asettanut ketteryyden osalta kovat vaatimukset tietojärjestelmillemme. twoday kumppanina ja Microsoft-pilvi liiketoimintaratkaisujen kehittämisen alustana ovat olleet erittäin keskeisessä roolissa muutoksemme tukena koskien kaikkia liiketoiminta-alueitamme”, kertoo Rettan uusista palveluista ja ICT:stä vastaava johtaja Lauri Leino.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Voisimmeko laittaa sinun yrityksessäsi digitaaliset prosessit rullaamaan sujuvammin? 
Voit olla suoraan yhteydessä Petriin, jonka tiedot löydät alta. 

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

POP Pankki -ryhmä: Parempaa palvelua ja merkittäviä säästöjä asiakkaan tuntemisen automatisoinnilla

POP Pankki -ryhmä automatisoi asiakkaan tuntemiseen liittyvät prosessit Signomin KYC-palvelun avulla. Tämä näkyy parempana asiakaskokemuksena ja säästää aikaa sekä asiakkailta että työntekijöiltä.

Selkeämpää sisällöntuotantoa ja sujuvampaa sisäistä viestintää

THL:n vanhaan intranettiin oli vuosien varrella kertynyt yli 400 000 sivua. Autoimme uuden intranetin toteutuksessa, jonka avulla THL tehostaa sisällöntuotantoa ja sisäistä viestintäänsä.

Ulkoistettuun asiakas­palveluun tehoa twodayn tekoälyn avulla

Suomalainen palveluyhtiö VSP hyödyntää twoday AI Agent -tekoälysovellusta tehostaakseen asiakaspalveluaan ja vastaamaan nykyajan asiakaspalvelutyön vaatimuksiin.