Skip to content

Sähköisen asioinnin avulla parempi hoitosuhde potilaaseen

Istekki

Istekki on julkisomisteinen asiantuntijaorganisaatio, joka tekee töitä suomalaisten hyvinvoinnin eteen huolehtimalla mm. sairaaloiden elämää ylläpitävistä laitteista sekä ICT-ympäristöistä. twoday kehitti Istekin kanssa monitoimittajaprojektissa Tampereen Yliopistollisen sairaalan (TAYS) sähköisen asioinnin palvelua.

case-asiakastarina-omatays-otsikkokuva-header
twoday

Tampereen Yliopistollinen sairaala julkaisi ensimmäisen version OmaTays -palvelusta kesällä 2017. Tämä kehitystyö on tuonut terveydenhuoltoalan palvelut asiakkaiden koteihin muun muassa ajanvarauksien, hoitoasiakirjojen tarkastelun sekä videovastaanottomahdollisuuden myötä. 

Sähköinen asiointi sujuvoittaa terveydenhuoltoa

Tays:in ICT-arkkitehti Aki Lehto sanoo sähköisen asioinnin palvelun olevan välttämättömyys asiakaskokemuksen sekä toiminnan laadun kehittämisen näkökulmasta. Hän näki tarpeen jo 2010-luvun alkupuolella, ja nykyään asiakaskin osaa jo odottaa sähköisen asioinnin vaihtoehtoa.

OmaTays-palveluun tulee uusia käyttäjiä noin 2–3 tuhatta kuukausittain. Alkuun tuli vain noin sata kuussa. Poikkeuksellinen vuosi 2020 on nopeuttanut myös sähköisen palvelun käyttöönottoa uusilla asiakkailla. OmaTays palvelun tekninen ympäristö sijaitsee Istekki Oy:n datacenterissä.

OmaTays sekä entinen paperiasiointi toimivat rinnakkain yhä, asiakas saa valita asiointitapansa. Meillä erikoissairaanhoidon puolella kuitenkin on kiistämätön etu, että pitkän hoitosuhteen aikana kaikkien eri yksiköiden, lääkäreiden ja lausuntojen määrässä sähköinen asiointi helpottaa kokonaiskuvan näkemistä ja ajanvarauksien seuraamista”, Lehto kertoo.

 

Palvelun ensimmäinen versio valmistui 2017, ja tästä lähtien sitä on kehitetty yhä paremmin käyttäjiä palvelevaksi sekä kattavammaksi. 2020 aikana mukaan tuodaan lisää uusia toivottuja ominaisuuksia, kuten täysi-ikäisen puolesta asioimisen mahdollisuus.

Palvelun käyttäjät, eli potilaat sekä hoitoalan ammattilaiset, ovat tyytyväisiä palvelun mahdollistamaan asioinnin vaivattomuuteen, viestinnän parantumiseen, hoitoprosessin läpinäkyvyyteen sekä toiminnan tehostumiseen. Myös tietojen saatavuus ja ajantasaisuus on parantunut selkeästi digitalisoinnin myötä. 

Digitaalisilla ratkaisuilla pyrimme saamaan henkilöstön irti koneiden prosesseista ja niiden valvomisesta. Järjestelmäautomaation avulla henkilöstö pääsee palvelemaan asiakasta eli potilasta, joka tarvitsee ihmistä”, suunnittelee Lehto.

 

Projektissa twodayn tiimi vastasi OmaTays-portaalista, joka sitten muiden toimittajien kanssa integroitiin tarvittaviin järjestelmiin. OmaTays-palvelussa hyödynnetään Istekin potilastietojärjestelmien integraatiopalveluita.

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Go On uudistaa työnvälitystä tekoälyn avulla

Henkilöstöpalveluita tarjoava yritysketju Go On päätti ottaa käyttöön tekoälysovellus twoday AI Agentin eri toiminnoissaan. Sovelluksen käyttöönoton taustalla oli tarve sujuvoittaa erilaisia prosesseja, kuten eri sidosryhmien välistä viestintää, sisäistä tiedonhakua ja markkinointia.

Säästöpankkiryhmä käynnistää merkittävän liiketoimintauudistuksen Microsoft-pilven avulla

Mittava liiketoimintakehityshanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Uudistus mahdollistaa henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattoman yhdistämisen, mikä tulee näkymään yhä sujuvampana ja helpompana asiointina niin asiakkaiden kuin ...

Luotettavuus ja toimivuus keskiössä HUS:in laskutusjärjestelmän uudistuksessa

HUSin asiakaslaskutusjärjestelmä on ollut twodaylle innostava projekti, jossa on ohjelmistokehityksen lisäksi tehty myös prosessikehitystä. Työ on nyt loppusuoralla. twodayn Scrum Master Tommi Lilja avaa HUS-projektia, siinä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja onnistumisen edellytyksiä.