Skip to content

Ohjaustaverkossa.fi - Henkilökohtainen ohjaus auttaa elämässä eteenpäin

Ohjaustaverkossa.fi

Ohjaustaverkossa.fi on työkalu verkko-ohjaukseen, eli henkilökohtaiseen ja tietoturvalliseen ohjaukseen yhden tai useamman asiantuntijan kanssa. Työkalu on kehitetty neuvonta- ja ohjaustyön tueksi ohjausalan ammattilaisille.

case-asiakastarina-ohjaustaverkossa-otsikkokuva-header

Alkuvaiheessa pääpaino on ammatinvalinta- ja uraohjauksessa sekä koulutusneuvonnassa, sillä palvelun kehittämisessä on ollut alusta asti mukana TE-asiakaspalvelukeskus sekä Ohjaamo-verkosto. Palvelu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Tarve palvelulle oli suuri, mutta potentiaali on vielä suurempi

Olennaista toimivassa verkko-ohjauksessa on se, miten saadaan luottamus ja vuorovaikutus toimimaan etätyökaluilla. Ohjaamoiden toimipisteissä tapahtuvan ohjauksen vahvuutena on ollut monialainen ohjaus useamman asiantuntijan ja asiakkaan kesken, mutta vastaavan palvelun toteuttaminen verkossa on ollut vaikeaa tietosuojan ja lain näkökulmasta. Se mikä saman pöydän ääressä istuessa on helppoa, muuttuu tarkoin säännellyksi kun keskusteluista jää digitaalinen jälki.

Ohjaustaverkossa.fi -palvelun myötä Suomessa on ensimmäistä kertaa tarjolla täysin tietoturvallinen verkkopalvelu ohjaukseen, jota voivat hyödyntää lukuisat eri toimijat.

 

Työkalua voi käyttää sujuvasti olemassaolevien yhteydenpitovälineiden rinnalla, sekä selkeyttävänä apuvälineenä myös kasvotusten tapahtuvassa ohjauksessa.

Sekä ohjaaja että asiakas tarvitsevat palvelun käyttöön vain nettiselaimen, ja vahva tunnistautuminen mahdollistaa henkilökohtaisten tietojen jakamisen.

Vuoden 2021 aikana työkalu tulee mahdollistamaan myös monialaisen yhteistyön eri toimijoiden kesken, mikä tarkoittaa asiakkaalle kokonaisvaltaisempaa palvelua ja yksinkertaisempaa asiointia.

case-asiakastarina-ohjaustaverkossa-kuvitus2-850

Kysyntä ja kiinnostus palvelua kohtaan on ollut suurta, koska vastaavaa työkalua ei ole ollut tähän mennessä olemassa. TE-toimistojen lisäksi palvelua on ottamassa käyttöön mm. Nuorisoasuntoliitto sekä useat kaupungit ja kunnat. Tulevaisuudessa sitä voitaisiin käyttää vaikka koulujen opinnonohjaukseen, aloittelevien yrittäjien neuvontaan sekä monien muiden viranomaisten ja järjestöjen tarpeisiin.

Parempaa ja helpompaa ohjausta verkossa, kaikille osapuolille

Verkko-ohjaustyökalu mahdollistaa neuvontaa ja ohjausta tarvitseville asiakkaille kätevämmän ja paremman palvelun sijainnista riippumatta. 

Ohjaustaverkossa.fi

  • tekee verkossa tapahtuvasta henkilökohtaisesta ohjauksesta tietoturvallista
  • aktivoi asiakkaita osallistumaan ja sitouttaa heitä ohjaukseen
  • helpottaa asiointia, kun kaikki löytyy samasta paikasta ja prosessi on selkeä
  • mahdollistaa monialaisen ohjauksen ja kokonaisvaltaisemman palvelun
  • toimii myös mobiililaitteilla, mikä on erityisen tärkeää nuorille asiakkaille.

 

Työkalu helpottaa suuresti myös ohjauspalveluita tarjoavien toimijoiden arkea, ja ammattihenkilöstö onkin otettu alusta asti huomioon suunnittelussa.

Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa helpomman tavan hoitaa asiat, jolloin vanhoja työtapoja voidaan uudistaa ja esimerkiksi kankeasta sähköpostin käytöstä päästään eroon. Täysin tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset täyttävä monialainen yhteistyö yli organisaatio- ja asiantuntijarajojen on myös merkittävä uusi mahdollisuus.

Palvelun kehityksestä vastaava verkkopalvelusuunnittelija Ville Rötkö Keski-Suomen ELY-keskuksesta on ollut tyytyväinen palvelun kehitykseen ja yhteistyöhön twodayn kanssa. Projekti on ollut laaja ja haastava mm. tietosuojan, tietoturvan sekä saavutettavuuden osalta, mutta asioihin on aina löytynyt ratkaisu.

"twoday on ollut tosi joustava ja hyvä kumppani. Ketterät työskentelytavat ja välitön yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa ovat varmistaneet, että asiat etenevät ja aina on saanut apua”, kehuu ELY-keskuksen Ville Rötkö.

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel on luonut kanssamme laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. Projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

Skanska Kodit modernisoi liiketoiminnan ohjauksen Microsoft-pilven avulla

Skanska Kodit uudisti kanssamme rakennuttamisen ja asumisen liiketoimintaansa ohjaavan järjestelmän Microsoft-pilveen perustuvalla, Dynamics 365 - ja Power Platform -pohjaisella ratkaisulla.

Fintraffic Mobiili lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Fintrafficin erityistehtävänä on turvata yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjauspalvelut ja varmistaa toimintavarmuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Työn keskiössä Fintrafficilla ovat älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalv...