Skip to content

GTK:n uusi asiakastyön palvelumalli edistää kestävää kasvua

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK uudisti vuoden 2019 aikana strategiaansa vuorovaikutteisena prosessina, jossa työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät osallistuivat työpajoissa ja verkkokeskusteluissa strategian valmisteluun. Uuden strategian myötä GTK kehittää ratkaisuja, joiden kautta Suomessa luodaan ympäristön ja ihmisen kannalta kestävää taloudellista kehitystä.

twoday-case-GTK-uusi-asiakastyon-palvelumalli-edistaa-kestavaa-kasvua-header

Osana strategian jalkauttamista GTK määritteli vuoden 2020 alussa asiakastyön kokonaisvaltaisen palvelumallin asiakastoiminnan ja asiakasymmärryksen vahvistamiseksi. Palvelumallin keskeiset osa-alueet pitivät sisällään muun muassa asiakkaiden segmentoinnin, hoitomallit, asiakaspalauteprosessit ja asiakasaktiivisuuden seurantamallin.

Palvelumallin mukaista päivittäistä asiakastyötä ohjaavaksi teknisesti toteutusalustaksi valikoitui Microsoft Dynamics 365 ja kumppaniksi kilpailutuksen perusteella twoday. Kumppanin valintaan vaikutti erityisesti laadukas ja uskottava projektisuunnitelma sekä vahvat näytöt vastaavien CRM-ratkaisujen toimittamisesta.


CRM-järjestelmän toteutusprojekti käynnistyi huhtikuussa 2020 projektia valmistelevalla vaiheella (ns. Design Sprint 0), jonka aikana laadittiin tarkempi työsuunnitelma, määriteltiin käyttäjävaatimuksia ja laadittiin migraatio- sekä integraatiostrategiat.

Toteutusvaihe vietiin läpi ketteränä kehitysprojektina, jossa toteutettava kokonaisuus pilkottiin kolmen viikon mittaisiin kehitysjaksoihin (sprintteihin) siten, että kussakin määriteltiin, suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin yksi toimitettavan ratkaisun osakokonaisuus.

twoday-case-GTK-uusi-asiakastyon-palvelumalli-edistaa-kestavaa-kasvua

Järjestelmän hyväksyntätestaus vietiin läpi syyskuun aikana ja ratkaisu otettiin onnistuneesti tuotantokäyttöön 1. lokakuuta käyttöönottokoulutusten yhteydessä. Loppuvuoden käyttöönoton myötä järjestelmällä on lähes 200 käyttäjää kattaen asiakas- ja myyntityössä mukana olevia asiantuntijoita, tutkijoita sekä markkinoinnin ja viestinnän käyttäjät.

Pääosa projektin työpajoista ja tapahtumista pidettiin Teamsin yli, mutta käyttäjäkoulutusten ajaksi jalkauduttiin myös toimistolle.

”GTK:n uutta asiakastyön palvelumallia tukeva Dynamics 365 -pohjainen järjestelmä on otettu innolla vastaan organisaatiossamme. Toteutuskumppaninamme toiminut twoday veti implementointiprojektin esimerkillisesti läpi pitäen projektin loppuun asti sen alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa”, kertoo GTK:n asiakkuuksista vastaava päällikkö Tuuli Kalliosalo.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Patri Säkkinen

petri.sakkinen@twoday.fi
040 8643 065

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Go On uudistaa työnvälitystä tekoälyn avulla

Henkilöstöpalveluita tarjoava yritysketju Go On päätti ottaa käyttöön tekoälysovellus twoday AI Agentin eri toiminnoissaan. Sovelluksen käyttöönoton taustalla oli tarve sujuvoittaa erilaisia prosesseja, kuten eri sidosryhmien välistä viestintää, sisäistä tiedonhakua ja markkinointia.

Säästöpankkiryhmä käynnistää merkittävän liiketoimintauudistuksen Microsoft-pilven avulla

Mittava liiketoimintakehityshanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Uudistus mahdollistaa henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattoman yhdistämisen, mikä tulee näkymään yhä sujuvampana ja helpompana asiointina niin asiakkaiden kuin ...

Luotettavuus ja toimivuus keskiössä HUS:in laskutusjärjestelmän uudistuksessa

HUSin asiakaslaskutusjärjestelmä on ollut twodaylle innostava projekti, jossa on ohjelmistokehityksen lisäksi tehty myös prosessikehitystä. Työ on nyt loppusuoralla. twodayn Scrum Master Tommi Lilja avaa HUS-projektia, siinä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja onnistumisen edellytyksiä.