Skip to content

Caverion uudisti liiketoimintasovellustensa kehittämistä ja analytiikkaa Microsoft-pilven avulla

Caverion

Caverion kehitti uuden data-alustan ja uudisti liiketoimintasovellustensa kehittämistä laaja-alaisesti Microsoft-pilven kyvykkyyksiä hyödyntäen. Uutta datan ja liiketoimintasovellusten yhtenäistä arkkitehtuuria hyödyntävät sovellukset ovat jo tuottaneet selkeää liiketoimintahyötyä muun muassa lisäämällä tehokkuutta.

Caverionin työntekijät kävelevät toimistorakennuksen edustalla
twoday

Caverion tekee rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista mahdollistaen hyvän suorituskyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin. Caverionin asiakkaat voivat luottaa yhtiön osaamiseen rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Caverion palvelee asiakkaita kymmenessä maassa noin 15 000 ammattilaisen voimin.

Tietoalustat ja sovellukset yhteistyön ajureina

Caverionin liiketoiminnassa korostuu tarve kerätä ja tehokkaasti hyödyntää monenlaista dataa myynnin ja palvelutuotannon tukena. Keskeisiä vaatimuksia ovat tiedon reaaliaikaisuus, eri lähteistä kerättävän tiedon yhdistäminen ja tiedon jalostaminen Caverionin asiantuntijoille ja asiakkaille helposti hyödynnettävään muotoon.

Caverion luottaa Microsoft-pilveen tiedon varastoinnissa, raportoinnissa ja analytiikassa, ja olemme toimittaneet tähän liittyviä konsultointi- ja kehityspalveluja Caverionille jo useamman vuoden ajan. Caverionilla huomattiin, että tarpeet olemassa olevien liiketoimintasovellusten modernisointiin sekä uusien, dataa älykkäästi hyödyntävien sovellusten kehittämiseen lisääntyivät, joten Power Platform päätettiin ottaa käyttöön nopeana, low-code-pohjaisten sovellusten rakentamisen alustana. Vuoden 2021 lopulla Caverion laajensi yhteistyön kanssamme kattamaan myös jatkuvan Power Platform -kehittämisen.

Power Platform ja uudet sovellusinnovaatiot

Kokemukset low-code-kehittämisestä ovat tähän asti olleet positiivisia. Power Apps nopeaan ja kokeilevaan käyttöliittymäkehitykseen, Dataverse joustavana sovellusten tietoalustana ja Power Automate prosessiautomaatiossa ovat tarjonneet Caverionille tehokkaan lähestymistavan kokeilevaan ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. 

Lisäksi Caverionin hyödyntämä low-code-arkkitehtuuri on nivottu Azure-pohjaiseen, yhteistyössämme kehitettyyn tietovarastoon, minkä myötä low-code-sovellukset voivat hyödyntää vaivattomasti myös ulkoisissa järjestelmissä käytettävää dataa (esim. ERP).

Viimeisen vuoden aikana olemme kehittäneet useita Caverionin liiketoimintaa tukevia Power Platform -toteutuksia. Yksi tuore esimerkki tästä on liikkuvan huoltohenkilöstön sovellus, joka otettiin käyttöön alkusyksystä.

"Sovellus helpottaa ja automatisoi tietojen keräämistä, antaa käyttäjille paremman ymmärryksen ja generoi tarjouksia, mikä on jo johtanut asiakaskokemuksen paranemiseen", sanoo Kjell Joar Lien, Caverionin palveluliiketoiminnan kehitysjohtaja.

 

"Palveluprosessiimme liittyvät uudet sovellukset ovat lisänneet tuottavuutta. Huoltoteknikkomme kokevat käyttävänsä vähemmän aikaa tietojenkäsittelyyn eri järjestelmissä", Kjell Joar jatkaa.

Sovellus helpottaa ja automatisoi tiedon keräämistä, kokonaiskuvan muodostamista ja tarjouksen generointia, mikä on jo näkynyt parantuneena asiakaskokemuksena ja lisämyyntinä. Sovelluksen käyttöönotto on tuonut myös merkittävää tuottavuushyötyä verrattuna edeltävään aikaan, jolloin huoltoteknikot joutuivat tekemään paljon manuaalista työtä ja tietojen käsittelyä useissa eri taustajärjestelmissä.

”Microsoft-pilven modernit tietoalustat yhdistettynä low-code-pohjaiseen kehittämiseen tuovat organisaatiollemme erityistä ketteryyttä ja kykyä vastata liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. twoday kumppanina, jolla on samanaikaisesti vaativan datakehityksen ja modernin low-coden syväosaamista, auttaa meitä ottamaan tehot ja synergiat irti pilvialustoistamme”, sanoo Caverionin tietohallintojohtaja Heikki Linnanen.

 

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel on luonut kanssamme laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. Projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

Skanska Kodit modernisoi liiketoiminnan ohjauksen Microsoft-pilven avulla

Skanska Kodit uudisti kanssamme rakennuttamisen ja asumisen liiketoimintaansa ohjaavan järjestelmän Microsoft-pilveen perustuvalla, Dynamics 365 - ja Power Platform -pohjaisella ratkaisulla.

Fintraffic Mobiili lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Fintrafficin erityistehtävänä on turvata yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjauspalvelut ja varmistaa toimintavarmuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Työn keskiössä Fintrafficilla ovat älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalv...