Skip to content

Prosessikehitys on liiketoiminnan kehittämistä

Prosessilähtöinen liiketoiminnan kehittäminen on järkevä tapa kehittää liiketoimintaa jatkuvasti vuodesta toiseen. Joskus voi tuntua työläältä lähteä alkuun. Monet asiakkaamme ovat kuitenkin yllättyneitä siitä, kuinka nopeasti asioita saadaan aikaan – esimerkiksi nykytilan analyysin toteuttamisessa puhutaan vain päivien tai viikkojen työstä, ei useimmiten kuukausien. Tärkeää on jaotella sopiva kokonaisuus eikä ratkoa koko organisaation prosesseja samanaikaisesti – näin päästään alkuun, tuloksia saadaan nopeasti ja hyödyt tulevat esille.

Haluatko lisätä johdon hallintaa ja näkyvyyttä liiketoimintaan?

Prosessijohtaminen antaa liiketoiminnan johdolle läpinäkyvyyttä ja hallintaa liiketoimintaan. Prosessijohtamisen avulla saadaan selville, mikä on liiketoiminnan nykytila ja mitkä ovat siihen relevantteja mittareita. Näin paljastuu myös prosessien suorituskyky. Nykytilan avulla voidaan suunnitella tulevaa – kun nykytilan prosessit ovat selvillä, voidaan liiketoimintaa kehittää. 

Prosessijohtaminen selkeyttää yrityksen toimintatapoja. Käytetyt metodologiat ovat testattuja ja toimivia.

Haluatko lisätä johdon hallintaa ja näkyvyyttä liiketoimintaan?

Prosessikehitys käytännössä – näin etenemme

1. Esiselvitys

Prosessijohtamisen metodologian avulla löydät liiketoimintasi kriittisimmät kehityskohteet. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan selkeä hahmotus kokonaisuudesta ja selvitetään organisaation ydinprosessit ja luodaan prosessikartta. Näiden pohjalta voidaan valita kokonaisuudet, joihin halutaan keskittyä enemmän. 

2. Kokonaisuuksien kehittäminen

Valittujen kokonaisuuksien kehittäminen – kehitysprojektin suunnittelussa analyyseistä, määrittelystä ja muusta edeltävästä työstä on merkittävää hyötyä. Konsulttimme tekevät esimerkiksi prosessien nykytila-analyysiä, business caseja tarpeellisille automaatioille, tukevat IT-projektia tekemällä määrittelyjä ja ovat mukana IT-kehityshankkeessa. Kun kehitysprojekteja edeltävä pohjatyö on tehty kunnolla, on hankkeen onnistuminen merkittävästi todennäköisempää. 

Hoida juurisyitä, älä oireita

Prosessijohtamisen ja prosessikehityksen konsultit ovat ikään kuin yrityksen lääkäreitä. Tehtävänä on tunnistaa oireet ja diagnosoida vaivan juurisyyt. Hoidossa keskitytään juurisyiden parantamiseen oireiden hoitamisen sijaan. Konsultit määräävät olemassa olevien resurssien mukaan hoidoksi potilaalle (yritykselle) joko lääkkeitä (IT-projekteja) tai kuntoutusmuotoja (prosessien kehittämistä). 

Prosessikehityksen palvelumme

Monet asiakkaamme hyödyntävät palvelujamme heidän yrityksen prosessien nykytilan kuvaamiseen ja mittaamiseen, uusien parempien prosessien suunnitteluun ja prosessikehitysprojektien tukeen. Lisäksi seniorikonsulttimme avustavat isoja suomalaisia yrityksiä muutostilanteissa. Pähkinänkuoressa, prosessikehityksen palveluihimme kuuluvat: 

•    Konsultointi matkallanne kohti prosessijohtamista (esim. BPM-viitekehys, liiketoimintamalli, organisaationrakenne, prosessipankki)
•    Prosessien kuvantaminen (mm. Blueworks Live)
•    Prosessien suunnittelu, kehittäminen ja analyysi (mm. BPM, Lean, Six Sigma)
•    Prosessikehitystyöpajojen fasilitointi
•    Tuki prosessikehittämisen ja prosessiautomaation osaamiskeskuksen pystyttämiseen (Center of Excellence, CoE)
•    Sparrausapu pitkän linjan prosessikehityksen osaajilta 

800x800-7555

Lue lisää artikkeleistamme

twoday

Miten alkuun?

Jos luulet, että yrityksenne prosesseissa voisi olla parantamisen varaa tai liiketoiminta kaipaa kehitystä, ota yhteyttä Outiin niin sovitaan aika lyhyeen konsultaatioon. 

Keskustellaan siitä, millainen liiketoimintatuska teillä on, niin voimme sopia nopeasta esiselvityksestä jonka avulla voimme tarjota teille eri etenemisvaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. 

Meiltä saat kokonaistoimituksia alusta loppuun, yksittäisiä tekijöitä projektiisi tai tarpeen mukaan jotain siltä väliltä. 

Outi Mattila

Process development, process automation and RPA