Skip to content

Oikeanlaista automaatiota oikeanlaisiin kohteisiin

Apr 27, 2021 12:00:00 AM Outi Mattila

Työn ja automaation kirjo on nykyisin suurta.  Jokaisella yrityksellä on tehtäviä, jotka vaihtelevat yksinkertaisista ja toistuvista monimutkaisiin ja ainutlaatuisiin. Automaatiota voi käyttää lähes kaiken tyyppisten tehtävien tukena, mutta kaikki automaatio ei sovi kaikkiin tehtäviin. Miten siis yhdistää oikeanlainen automaatio juuri oikeanlaisiin tehtäviin?

Yleisimmät työn muodot, joita on lähes jokaisessa yrityksessä, ovat:

  • Asiantuntijatyö
  • Hallinnollinen työ
  • Osastojen sisäiset tehtävät
  • Toistuva työ
  • Koko organisaation läpi leikkaava työ

Erilaiset työnkuvat ja tehtävät vaativat usein hyvin erilaista automaatiota, jotta niistä saadaan paras potentiaali irti – ei ole olemassa automaatioratkaisua, joka sopisi kaikkeen. Asiantuntijan työtä ei voi täysin automatisoida ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti sekä asiakkaan että asiantuntijan kokemukseen työstä, kun taas toistuvan työn piirissä on paljon tehtäviä, joiden automatisointi säästäisi sekä asiakkaan että palveluntuottajan hermoja.

Suomessa on vielä hyvin tyypillistä, että automaatiojärjestelmiä tehdään niin sanotusta pitkästä tavarasta koodaamalla, eli uusia ohjelmistoja rakennetaan jokaista uutta projektia varten erikseen. Jos taas suunnataan katse esimerkiksi länsinaapuriimme Ruotsiin, on valmisohjelmistojen käyttö huomattavasti yleisempää.

Valmisohjelmistot ja low code -ratkaisut ovat kuitenkin nostamassa suosiotaan myös täällä meilläkin, hyvänä esimerkkinä vaikka Salesforcen tyyppiset alustat tai ohjelmistorobotiikka.

Mutta miten sitten löytää ne sweet spotit, missä juuri tietynlainen automaatio tukee mahdollisimman hyvin erilaisia työnkuvia? Tässä muutama esimerkki helpottamaan valintojen tekemistä:

twoday-automaation-vaikutus-tyon-tyyppiin

Automaatiolla voit ohjata oikeita lopputulemia missä työssä tahansa. Työn automatisointi on työn uudelleen organisoimista – sekoitus automaattisia ja ihmislähtöisiä toimintoja, kasvun mahdollistamista sekä tekijöiden vapauttamista arvoa tuottaviin tehtäviin, joita ei voi automatisoida.

Kun automaation yhdistää kohteisiin, joilla on oikeasti merkitystä liiketoiminnan menestymiselle, ovat mahdollisuudet rajattomat!

Herättikö artikkeli ajatuksia tai tarvitsetko apua automaatio- tai muihin digihankkeisiisi?

Voit olla suoraan yhteydessä Outi Mattilaan (Head of Process Development): outi.mattila@twoday.com / 040 900 2802

Aiheeseen liittyvät artikkelit