Skip to content

Webinaari: Kestävyysraportoinnin hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

Mar 7, 2024 10:54:16 AM twoday

Järjestimme huhtikuussa 2024 webinaarin, jossa pureudumme yhdessä Gaian, vihreän siirtymän johtavan asiantuntijayrityksen, kanssa kokonaisvaltaisesti EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin.

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan vuodesta 2024 eteenpäin. Direktiivissä on kuitenkin kyse paljon laajemmasta muutoksesta kuin raportoinnista. Se tuo mukanaan merkittäviä muutoksia erityisesti niille yrityksille, jotka eivät aiemmin ole olleet velvoitettuja vastuullisuustyön raportointiin. Direktiivin yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä sekä kannustaa yrityksiä ymmärtämään suoriutumistaan esimerkiksi ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden, sosiaalisten teemojen sekä kiertotalouden edistämisessä ja systemaattisessa kehittämisessä.

CSRD:hen varautuminen kannattaa aloittaa tekemällä laadukas kaksoisolennaisuusanalyysi. Kaksoisolennaisuusolennaisuusanalyysi luo pohjan yrityksen vaikuttavalle vastuullisuustyölle, auttaa keskittämään yrityksen vastuullisuustyön niille alueille, joilla on suurin vaikutus ja on CSRD:n mukaisen raportoinnin perusta. Samalla se avaa uusia strategisia näkökulmia raportoinnin toteuttamiseen ja liiketoiminnallisen arvon luomiseen datan avulla. 

Lataa webinaaritallenne >>

Aiheeseen liittyvät artikkelit