Skip to content

Webinaari:

Kestävyys-
raportoinnin hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

Tässä webinaarissa pureudumme yhdessä Gaian, vihreän siirtymän johtavan asiantuntijayrityksen, asiantuntijoiden kanssa kokonaisvaltaisesti EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin:

  • Kaksoisolennaisuusanalyysi eli yrityksen olennaisten kestävyysnäkökohtien tunnistaminen onnistuneen kestävyysraportoinnin ja vastuullisuustyön pohjana
  • Customer sustainability journey: kaksoisolennaisuusanalyysistä kestävyysraportoinnin toteuttamiseen ja  liiketoiminnallisen arvon luomiseen datan avulla
  • Datankeruu- ja raportointityökalut laadukkaan raportoinnin ja vastuullisuustyön mahdollistajana

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan vuodesta 2024 eteenpäin. Direktiivissä on kuitenkin kyse paljon laajemmasta muutoksesta kuin raportoinnista. Se tuo mukanaan merkittäviä muutoksia erityisesti niille yrityksille, jotka eivät aiemmin ole olleet velvoitettuja vastuullisuustyön raportointiin. Direktiivin yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä sekä kannustaa yrityksiä ymmärtämään suoriutumistaan esimerkiksi ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden, sosiaalisten teemojen sekä kiertotalouden edistämisessä ja systemaattisessa kehittämisessä.

CSRD:hen varautuminen kannattaa aloittaa tekemällä laadukas kaksoisolennaisuusanalyysi. Kaksoisolennaisuusolennaisuusanalyysi luo pohjan yrityksen vaikuttavalle vastuullisuustyölle, auttaa keskittämään yrityksen vastuullisuustyön niille alueille, joilla on suurin vaikutus ja on CSRD:n mukaisen raportoinnin perusta. Samalla se avaa uusia strategisia näkökulmia raportoinnin toteuttamiseen ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Katso webinaaristamme, kuinka kestävyysraportointia kannattaa lähteä toteuttamaan sekä kuinka sitä voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa päätöksenteossa.

Agenda


streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Kaksoisolennaisuusanalyysi liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen päätöksenteon tukena  - Leni Valsta, Director, Sustainable Business Transformation, Gaia Consulting Oy

  • CSRD - ei pelkkää raportointia
  • Kaksoisolennaisuusanalyysi -  pohja systemaattisesti johdetulle vastuullisuustyölle
  • Gaian käytännön kokemuksia olennaisuusanalyysien toteuttamisesta 

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Customer sustainability journey - Vesa Pahkamaa, Senior Manager, Planning Practice, twoday

  • Kuinka toteutetaan sujuva polku kaksoisolennaisuusanalyysistä kestävyysraportoinnin toteuttamiseen ja liiketoiminnallisen arvon luomiseen datan avulla
  • Teknologiatarjoaman viitekehys

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100  Datankeruu- ja raportointityökalut laadukkaan raportoinnin ja vastuullisuustyön mahdollistajana - Petra Kaikkonen, Consultant, twoday

  • Datankeruu ja raportointi (Microsoft)
  • Laajennettu suunnittelu ja analyysi, xP&A (Anaplan ja Pigment)

Lataa webinaaritallenne

Yhteistyössä

logo alt text or name
Gaia_PartOfSweco_Tunnus