Skip to content

AI Agent asiakaspäivä toi mukanaan uusia ideoita ja inspiraatiota

Järjestimme 15. toukokuuta asiakkaillemme AI Agent -päivän, jossa syvennyimme tekoälyn mahdollisuuksiin ja asiakkaidemme konkreettisiin tuloksiin. Tapahtuma tarjosi osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden oppia lisää tekoälystä ja sen soveltamisesta liiketoiminnassa. Lisäksi osallistujat pääsivät verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksiaan alan asiantuntijoiden kanssa. Tässä blogissa jaamme päivän parhaat opit ja vinkit tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
May 27, 2024 12:39:58 PM Saara Bergman

“Menetelmät, jotka toivat meidät tähän, eivät johda meitä huomisen tavoitteisiin”

Tommi Laitinen, Canon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja, kertoi esityksessään, kuinka tekoäly on vaikuttanut Canonin kaltaiseen globaaliin organisaatioon, jonka liiketoiminta keskittyy valokuviin ja dokumentteihin. 

Laitisen mukaan esimerkiksi dokumenttien, kuten laajojen sopimusarkistojen, käsittelyyn on välttämätöntä ottaa käyttöön älykkäitä teknologioita. Koska sopimukset voivat olla olemassa fyysisesti, sähköisesti ja tietokannoissa, on niiden manuaalinen läpikäynti ihmisille käytännössä mahdotonta. Tekoäly mahdollistaa tehokkaat hakutoiminnot näiden suurten tietomassojen hallintaan.

Laitinen käsitteli useita ajankohtaisia teemoja, kuten hyperautomaatiota, personointia, sääntelyä ja vastuullisuutta. Osallistujat saivat konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää näillä alueilla.

Yhteenvetona Laitinen antoi kolme keskeistä oppia:

  • Aloita kokeilut heti – Organisaation tulee olla innovatiivinen ja kunnianhimoinen tekoälyn investoinneissa. Perinteisen lähestymistavan sijaan on hyödyllistä oppia kokeilemalla. "Jos et aloita kokeiluja nyt, jäät varmasti jälkeen."
  • Varmista datan saatavuus – Tekoälyratkaisujen tehokkuus riippuu siitä, kuinka helpostidata on saatavilla ja hyödynnettävissä.
  • Muista vastuullisuus – Tekoälyn käytössä on tärkeää ottaa huomioon eettiset ja vastuullisuusnäkökohdat, jotta ratkaisut ovat kestäviä ja luotettavia.

"Jos et aloita kokeiluja nyt, jäät varmasti jälkeen."

Tommi Laitinen, Canon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja

Julkishallinnon tekoälyratkaisut – etsinnässä turvallisuusvaatimusten mukainen ChatGPT

Hanselin Tech & Architecture Lead Lasse Ahonen kertoi puheessaan, kuinka julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel on hyödyntänyt tekoälyratkaisuja. Hansel, joka on toiminut 83 vuotta ja ollut täysin pilvipohjainen jo kolme vuotta, teki viime vuonna yhteishankintoja 1 593 000 000 euron edestä. Näistä lähtökohdista he pohtivat, miten tekoälyä voidaan hyödyntää.

Pilvipalveluissa toimiessa asiat muuttuvat nopeasti, ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Hansel tarvitsi yritysturvallisuusvaatimukset täyttäviä ChatGPT-ratkaisuja, jotka auttaisivat sekä koodareita että muita tietotyöläisiä.

Ahonen nosti esiin muutamia keskeisiä alueita, joissa he näkivät tällaisten tekoälyapurien tarvetta, kuten:

  • Asiakaspalvelun apurit
  • Hankintakäsikirja-apurit
  • Intra-apurit ohjeistuksiin
  • Arkistoapurit sopimuksiin liittyviin kysymyksiin

Hanselin lähestymistapana oikean teknologian ja toimittajan löytämiseksi oli tehdä kolme kevyttä proof of concept -projektia ja oppia niiden kautta.

"Annoimme yhden päivän kaikille aikaa kehittää tekoälyllä apuri 400-sivuiseen dokumenttiin. Opimme prosessissa paljon," Ahonen kertoo.

"twodaylla oli selkeästi mietitty etukäteen, miten käyttöönotto tehdään ja miten prosessi etenee: millaisia tietoja tarvitaan, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, miten ratkaisua testataan, ja niin edelleen. twodaylla oli kiinnostusta ja panostusta siihen, että projekti sujuu hyvin ja aikataulussa ja, että lopputuote on hyvä,” Ahonen kertoo.

Yhteistyö twodayn kanssa on osoittautunut onnistuneeksi, ja Hansel jatkaa tekoälyn hyödyntämistä eri osa-alueilla kehittääkseen julkisten hankintojen prosesseja entistä tehokkaammiksi.

Lasse Ahonen

"Annoimme yhden päivän kaikille aikaa kehittää tekoälyllä apuri 400-sivuiseen dokumenttiin. Opimme prosessissa paljon."

Lasse Ahonen, Tech & Architecture Lead, Hansel

M-Technology: Tekoälyn tuoma tehokkuusero näkyy heti kilpailuetuna

M-Technologyn toimitusjohtaja Matti Myllylä esitteli tekoälyn mahdollisuuksia energia- ja vesihuollossa sekä kiertotaloudessa.

Hän painotti, että tekoäly on välttämätön ja sen tuoma tehokkuusero näkyy heti kilpailuetuna.

Tekoälyllä pyritään parantamaan tuotteiden tehokkuutta ja kehittämään uusia ratkaisuja kriittisille toimialoille, kuten energia- ja vesihuoltoon sekä kiertotalouteen. M-Technologyn tuote, WiseMaster Eco, on markkinajohtaja jäteasemien automatisoinnissa. Tuote mahdollistaa jäteasemien ympärivuorokautisen aukiolon. Tekoälyteknologian avulla parannetaan käyttökokemusta, tuotetaan laadukkaampaa dataa ja hyödynnetään kerättyä tietoa paremmin. 

Myllylä korosti, että tekoälyyn perustuvien palveluiden tuominen jätehuoltoon ja kunnossapitoon integroitujen ratkaisujen avulla, kuten lajitteluneuvonta ja huoltosuositusten generointi, on keskeinen osa heidän strategiaansa.

“Kaikkien ei tarvitse olla syvällä teknologiassa, sillä liiketoiminnan ytimen fokusointi on tärkeämpää kuin pelkästään teknologiaan keskittyminen. Siksi on tärkeää pystyä luottamaan kumppaniin, joka pystyy seuraamaan teknologian muutoksia tehokkaasti. Tämä mahdollistaa joustavuuden, eikä yrityksen tarvitse sitoutua yhteen teknologiaan. Lisäksi käytettävissä on vahva asiantuntijatiimi, joka tukee toimintaa ja varmistaa, että yritys pysyy teknologian kehityksen kärjessä,” Myllylä kertoo.

"Siksi on tärkeää pystyä luottamaan kumppaniin, joka pystyy seuraamaan teknologian muutoksia tehokkaasti. Tämä mahdollistaa joustavuuden, eikä yrityksen tarvitse sitoutua yhteen teknologiaan."

Matti Myllylä, toimitusjohtaja, M-Technology

Sumi: Tekoäly pakkausten tuottajavastuun tukena

Tiesitkö, että tekoälyllä edistetään jo pakkausten tuottajavastuuta?

Sumi kehitti AI Agentin avulla tekoälyratkaisun, joka auttaa pakkausten tuottajavastuussa keräämällä ja hyödyntämällä tietoa tehokkaasti.

Pakkaustuottajayhteisö Sumin Client Director Janne Teliranta avasi kokemuksiaan tekoälyn hyödyistä osana asiakaspalvelua sekä erityisesti pakkausten tuottajavastuussa. Sumi kehitti tekoälyratkaisun, joka auttaa pakkausten tuottajavastuussa keräämällä ja hyödyntämällä tietoa tehokkaasti.

Teliranta kertoi, että tekoälyratkaisun avulla on mahdollista hakea tietoa nopeasti eri lähteistä, kuten Sumin ja sen kumppaneiden verkkosivuilta, viranomaisten tietokannoista sekä Finlexin lainsäädännöstä. Tekoäly on koulutettu vastaamaan yleisimpiin lainsäädäntömuutoksiin liittyviin kysymyksiin, mikä varmistaa, ettei tekoäly tee virheitä ja että se palvelee käyttäjiään täsmällisesti.

Kehitystyö tehtiin ennätysajassa, vain kuudessa viikossa, yhteistyössä twodayn kanssa. Ennuste lakimuutosten aikaansaamasta valtavasta tiedontarpeesta osoittautui oikeaksi, ja marras-joulukuussa 2023 Sumin tekoälybotit vastasivat tuhansiin kysymyksiin saaden lähes yksinomaan kiittävää palautetta.

Oikea-aikaisen palvelun ansiosta yrittäjiltä on säästynyt aikaa ja virheellisten laintulkintojen mahdollisuus on pienentynyt merkittävästi.

Palvelua hyödynnetään päivittäin ja sitä kehitetään jatkuvasti, jotta vastaukset pysyvät ajan tasalla lainsäädännön muuttuessa.

"Kehitystyö tehtiin ennätysajassa, vain kuudessa viikossa, yhteistyössä twodayn kanssa. Jo marras-joulukuussa 2023 Sumin tekoälybotit vastasivat tuhansiin kysymyksiin saaden lähes yksinomaan kiittävää palautetta."

Janne Teliranta, Client Director, Sumi

Lippu.fi: AI Agent asiakaspalvelun tukena

Lippu.fi markkinoi ja myy lippuja monikanavaisesti tuhansiin kulttuuri-, viihde- ja urheilutapahtumiin vuosittain. Lippu.fi on osa Euroopan suurinta lipunmyyntiyhtiötä, Eventimiä, joka toimii 23 maassa ja välittää vuosittain yli 140 miljoonaa lippua.

Head of B2C Operations Teresa Alander Lippu.fi:ltä kertoo, miten tekoäly valjastetaan alati muuttuvan, suuren datamassan käsittelyn avuksi.
 "Olemme parhaillaan ottamassa käyttöön ensimmäistä AI agentia, joka tulee sisäiseen käyttöön asiakaspalvelun tueksi. Tavoitteena on nopeuttaa palveluneuvojien tiedonhakua ja sitä kautta sujuvoittaa ja tehostaa yksittäisen asiakaskontaktin hoitamista," kertoo Alander.

Tärkeimpiä mittareita Lippu.fi:lle ovat keskimääräinen käsittelyaika (AHT=Average Handle Time), ratkaisuaste (FCR=First Contact Resolution), asiakastyytyväisyys ja työntekijöiden kokemus työn sujuvuudesta.

AI agent hyödyntää sekä ulkoisia että sisäisiä tietolähteitä ja tarjoaa palveluneuvojille ajantasaista tietoa toimintatavoista ja tapahtumista. Ulkoisiin tietolähteisiin kuuluu Lippu.fi-verkkokauppa, joka sisältää yli 60 000 sivua tietoa. Sisäisiä tietolähteitä ovat Teamsin 13 kanavaa, joihin lisätään päivittäin uutta tietoa, sekä SharePoint-sivusto, jossa on asiakaspalvelun työohjeita (yli 10 000 sivua ja tiedostoa).

Lippu.fi:llä tiedon ominaispiirteenä on, että tieto on hyvin samankaltaista ja erot eri tapahtumien välillä voivat olla hiuksenhienoja. Tämä asettaa Alanderin mukaan AI agentin koulutukselle ja testaamiselle suuria vaatimuksia, sillä vastausten täytyy olla täsmällisiä ja ajantasaisia. 

Tulevaisuudessa Lippu.fi näkee paljon potentiaalia asiakaspalvelun tehostamiseksi ja asiakaspalvelutyön sujuvoittamiseksi tekoälyn avulla.

 "Olemme parhaillaan ottamassa käyttöön ensimmäistä AI agentia, joka tulee sisäiseen käyttöön asiakaspalvelun tueksi. Tavoitteena on nopeuttaa palveluneuvojien tiedonhakua ja sitä kautta sujuvoittaa ja tehostaa yksittäisen asiakaskontaktin hoitamista."

Teresa Alander, Head of B2C Operations, lippu.fi

Luottamuksen rakentaminen tekoälyyn: Pro Gradu -tutkielma

Tekoälypäivään ja paneelikeskusteluun tekoälyn monista mahdollisuuksista osallistui myös Johanna Keppo, jonka pro gradu -tutkielma "Building user trust in artificial intelligence: user trust in AI-enhanced services in B2B context" tutkii käyttäjien luottamusta tekoälyllä tehostettuja palveluja kohtaan B2B-kontekstissa. Tämä tutkimus keskittyy erityisesti twodayn asiakkaiden kokemaan luottamukseen, kun he ovat testanneet tai ottaneet käyttöön AI Agent -tekoälysovelluksen.

Tutkimuksen tulokset korostavat teknologisten tekijöiden,
kuten tietojen oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä käyttäjien kokemaan luottamukseen AI Agent -sovellusta kohtaan. Lisäksi AI Agentin kyvykkyyksien ymmärtäminen on keskeistä luottamuksen rakentamisessa. Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat tunnistaneet vallitsevan tekoälybuumin ja ovat pääosin motivoituneita ottamaan tekoälypalveluja käyttöön niiden tarjoamien potentiaalisten hyötyjen vuoksi. Tutkimustuloksissa korostui palveluntarjoajan rooli luottamuksen rakentumisessa tekoälypalveluja kohtaan.

Kepolle tulokset eivät olleet yllätyksellisiä, mutta ne syvensivät hänen ymmärrystä tekoälyyn liittyvästä tiedosta ja sen haasteista B2B-kontekstissa.

"Vaikka tekoälyn mahdollisuudet ja hyödyt tunnistetaan, siihen liittyy edelleen paljon epävarmuutta, erityisesti sen 'black box' -luonteen vuoksi," Keppo kertoo. Lisäksi hän korostaa, että eettiset kysymykset ovat pikkuhiljaa korostumassa tekoälyyn liittyvissä keskusteluissa. Tutkimuksessa ilmeni, että tällä hetkellä tekoälyä ei vielä nähdä päätöksentekijänä vaan avustajana, jonka rinnalla ihminen tekee lopulliset päätökset.

Tulevaisuudessa Johanna pitää tärkeänä tutkia erityisesti tekoälyn käyttöä B2B-kontekstissa sekä eri toimialoilla toimivien organisaatioiden kokemaa luottamusta tekoälypalveluita kohtaan. Hän näkee erityisesti terveydenhoitoalan kiinnostavana tutkimuskohteena.

Lue lisää Johanna Kepon tutkimuksesta täältä.

johanna-kepo

"Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat tunnistaneet vallitsevan tekoälybuumin ja ovat pääosin motivoituneita ottamaan tekoälypalveluja käyttöön niiden tarjoamien potentiaalisten hyötyjen vuoksi. Tutkimustuloksissa korostui palveluntarjoajan rooli luottamuksen rakentumisessa tekoälypalveluja kohtaan."


twoday AI Agent


twoday AI Agent on täysin valmis ja tietoturvallinen tekoälysovellus, jossa voit hyödyntää yrityksesi omaa dataa ja valita, mitä kielimallia käytät. Sovelluksessa voi käyttää esimerkiksi tunnettua OpenAI:n GPT:tä, Meta Platformsin llamaa vai suomalaista SiloAI:n Poroa. Tämä ratkaisu on ihanteellinen maksimaalista avaimet käteen -periaatteella toteutettavaa ratkaisua hakevalle asiakkaalle.

Sovellus voidaan integroida yrityksesi tarpeisiin ja prosesseihin kustannustehokkaasti, nopeasti ja joustavasti. Sen ansiosta yrityksesi tärkeät tiedot ovat hetkessä käytettävissäsi. Pääset vaivatta vauhtiin, voit automatisoida raskaat prosessit ja keskittyä olennaiseen.

Tekoälyosaamisemme perustuu vankkaan kokemukseen:

  • Olemme toteuttaneet jo 100 tekoälyprojektia Suomessa, mikä on syventänyt ymmärrystämme tekoälyn soveltamisesta eri toimialoilla.
  • Tiimimme koostuu tekoälyn asiantuntijoista, jotka ovat omistautuneet tutkimaan ja hyödyntämään uusimpia teknologioita.
  • Kehittämämme sovellus twoday AI Agent, joka tukee useita kielimalleja, on esimerkki teknologisesta osaamistamme. 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit