Skip to content

Ministeriöille yhteinen valtio­neuvoston virtuaali­työpöytä

Valtioneuvoston kanslia ja Valtori

twoday toteutti yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian ja Valtorin kanssa koko valtioneuvostolle yhteisen virtuaalisen työpöydän.

Kampus on kaikille valtioneuvoston ministeriöille yhteinen sisäisen viestinnän ja yhteistyön palvelu, joka toimii virkamiehen työpäivän keskiössä. Valtioneuvoston kahdentoista ministeriön lisäksi käyttäjinä ovat Tasavallan Presidentin kanslia ja Oikeuskanslerin virasto sekä Ulkoasiainhallinnon edustustot, yhteensä yli 6000 käyttäjää.

DI-kampus-refe-otsikko-header

Ministeriöille yhteinen palvelu mahdollistaa aivan uudenlaisen viestinnän ja yhteistyön valtioneuvostotasolla ja ministeriöiden välillä.

 

Aikaisemmin jokaisella ministeriöllä oli omat intranetit, jotka nyt on toteutettu yhteiselle alustalle. Kampus on tuonut avoimuutta ja mahdollistanut verkostomaisen työskentelyn yli ministeriöiden organisaatiorajojen. Valtioneuvoston yhteiset uutiset, tietosisällöt ja työtilat, kuten ministeriöiden omat sisältöosiot ja palvelut, ovat Kampuksessa helposti ja tehokkaasti saatavilla. Toimivan yhteisen viestintäalustan merkitys on korostunut etätyön kasvun myötä entistä tärkeämmäksi.

Monivuotinen sisäisen viestinnän hanke on ainutlaatuinen

Työ aloitettiin vuoden 2016 syksyllä esikartoitustyöllä, jolla tarkennettiin toiminnallisia tavoitteita workshopien avulla. Silloin laadittiin palvelumuotoilun keinoin hankkeen ensimmäiselle vaiheelle toiminnallinen määrittely, tekninen toteutussuunnitelma sekä projektisuunnitelmat. Kampuksen perustoteutus tehtiin vuoden 2017 aikana, ja jatkokehitystä on tehty vuosina 2018–2019. Ensimmäiset ministeriökäyttöönotot olivat keväällä 2018, ja käyttöönotot jatkuivat ministeriökohtaisilla käyttöönotoilla 2019 syksyyn asti suunnitelman mukaisesti.

Projekti on ollut ainutlaatuinen ottaen huomioon ketterien projektimenetelmien käytön suuressa julkishallinnon hankkeessa.

 

Ketterien menetelmien käyttö on tuonut projektiin hyvän yhteistyön lisäksi joustavan etenemistavan, jossa on pystytty ohjaamaan työpanokset tehokkaasti keskeisiin kehityskohteisiin. Kampuksen teknisenä alustana toimii Sharepoint.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Patri Säkkinen

petri.sakkinen@twoday.fi
040 8643 065

Onnistumisia muiden asiakkaidemme kanssa

Tekoälyn avulla julkisissa hankinnoissa tarvittava tieto löytyy helposti

Hansel on luonut kanssamme laajan, yli 400-sivuisen, Julkisten hankintojen käsikirjan pohjalta helppokäyttöisen AI-avustajan, joka tarjoaa vastauksia käsikirjan sisältöä koskeviin kysymyksiin. Projekti osoittaa, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa ja säästää julkisia varoja.

Skanska Kodit modernisoi liiketoiminnan ohjauksen Microsoft-pilven avulla

Skanska Kodit uudisti kanssamme rakennuttamisen ja asumisen liiketoimintaansa ohjaavan järjestelmän Microsoft-pilveen perustuvalla, Dynamics 365 - ja Power Platform -pohjaisella ratkaisulla.

Fintraffic Mobiili lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Fintrafficin erityistehtävänä on turvata yhteiskunnan, viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjauspalvelut ja varmistaa toimintavarmuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Työn keskiössä Fintrafficilla ovat älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalv...