Skip to content

Voitimme Tullin teknologiahankkeen kilpailutuksen kaikilla viidellä osa-alueella

Sep 22, 2023 7:44:00 AM twoday

Tulli on kilpailuttanut käyttöönsä teknisiä asiantuntijaresursseja teknologiahankettaan varten. Hankinnan kokonaisarvo on 1,3 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on kaksivuotinen, mutta siihen sisältyy myös optio yhdestä lisävuodesta. Hankinnan kokonaislaajuus on yhteensä noin 7000 henkilötyöpäivää.

Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia ja se jakautui viidelle eri osa-alueelle:

  • Kafka-osaaja
  • Kubernetes-osaaja
  • Spark-osaaja
  • Tietokantaosaaja
  • Tiedon tallennusalustojen ja varastoinnin osaaja

twoday valittiin voittajaksi kaikilla viidellä eri osa-alueella 13 tarjouksen jättäneen yrityksen joukosta. Menestyksemme kilpailutuksessa perustui merkittävältä osin laatupisteisiin.

 

Lähde:

Tivi: It-konsulteille oli tarjolla yli miljoonalla töitä: 13 yritystä kisasi – yksi korjasi koko potin

Aiheeseen liittyvät artikkelit