Skip to content

Uudistamme Espoon kaupungin intranetin ja sähköiset työtilat

Aug 20, 2018 12:00:00 AM twoday
Olemme solmineet 10.8.2018 Espoon kaupungin kanssa sopimuksen kaupungin viestinnällisen intranetin ja sähköisten työtilojen uudistamisesta. Uudistus toteutetaan Microsoftin Office 365 -pilviympäristöön.

 

Ensimmäiseksi uudistetaan kaupungin intranet SharePointin moderneilla viestintäsivustoilla. Tämän jälkeen, vuoden 2019 aikana, kaupungin nykyiset SharePoint-työtilat siirretään pilviympäristöön, mikä mahdollistaa kaupungin henkilöstön työskentelytapojen kehittämisen modernin yhteistyöteknologian avulla sekä ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn.

Espoo on aloittamassa sisäisen viestinnän ja työskentelytapojen uudistusta, joka vaikuttaa tuhansien henkilöiden työpäivään.

"Tämä on todella mielenkiintoinen hanke, kun pääsemme yhdessä tekemään näin laajaa sisäistä muutosta modernin pilviteknologian avulla", twodayn konsultti Milja Nohynek toteaa.

Projektin päätteeksi Espoon kaupungin henkilöstön käytössä on nykyaikainen intranet, joka vahvistaa johtamista, luo yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä tukee kaupungin henkilöstöä työssään. Uudistunut viestinnällinen intranet kokoaa yhteen keskeiset ohjeet ja sisäiset järjestelmät sekä huomioi nykyistä paremmin erilaiset käyttäjäryhmät.

"Kaupungin intranet Essi on keskeisin henkilöstöviestinnän kanavamme ja on hienoa päästä kehittämään sitä yhdessä uuden kumppanimme kanssa", Espoon kaupungin viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo toteaa.

Sähköisten työtilojen uudistus puolestaan luo edellytykset sisäisen tiedonkulun ja yhteistyön kehittämiselle. Projektin päätteeksi Espoossa on käytössä nykyisiä työtiloja helppokäyttöisemmät ja modernimmat sähköiset työtilat. Uudet työtilat mahdollistavat myös uudenlaiset työtavat tiedonjakamiseen, palaverikäytäntöihin sekä tehtävien ja toimeksiantojen edistämiseen.

"Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota kunnallisten palvelujen tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Meille on tärkeää, että johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Uusien modernien sähköisten työtilojen tavoitteena on muun muassa tehostaa työskentelytapoja, helpottaa sisäistä tiedonkulkua sekä luoda edellytyksiä kaupungin eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiselle", Espoon kaupungin henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski toteaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit