Skip to content

KEHA:n kumppanina kehittämässä tulevaisuuden työ- ja elinkeinopalveluja

Aug 22, 2018 12:00:00 AM twoday

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA, on valinnut twodayn* Suomen työvoimahallinnon uudistamiseen tähtäävän TE-digi-hankkeen asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämiskumppaniksi.

*CVC Capital Partners osti syyskuussa 2022 Visman Custom Solutions -divisioonan, johon myös Visma Consulting kuului. Näin syntyi uusi, pohjoismainen digitaaliseen muutokseen keskittyvä teknologiayritys, joka toimii nyt nimellä twoday. 

Asiakkuudenhallinnan kehittämisen projektissa  suunnitellaan ja toteutetaan Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuva tietojärjestelmä, jonka avulla tullaan ohjaamaan ja seuraamaan työnhakijoiden asiakkuuden koko elinkaarta. Ratkaisun tavoitteena on sujuvoittaa erityisesti työnhakuun liittyviä ja työnhakijoiden työllistymistä tukevia käsittelyprosesseja parantaen samanaikaisesti virkailijoiden ja työnhakijoiden palvelukokemusta. Projektin työkalupakki pitää sisällään mm. palvelumuotoilua, integraatioita, prosessiautomaatiota ja tekoälyä, joita hyödyntämällä pyritään vähentämään työllistymisen esteitä ja nopeuttamaan työnhakijoiden työllistymistä.

twodayn konsulteista koostuva tiimi  työskentelee KEHA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä projektin aikana. twodayn konsulttitiimi suunnittelee ja kehittää ratkaisua hyödyntäen ja mukauttaen Microsoft Dynamics 365 -tuotealustaa. KEHA-keskus päätyi Dynamics 365 -alustaan erityisesti sen kattavien asiakkuuksien, hallinnan toiminnallisuuksien ja järjestelmän muokattavuuden sekä integraatiomahdollisuuksien myötä.

"Työnvälityksen kehittäminen digitalisoinnin keinoin on yksi hallituksen kärkihankkeen tavoitteista. Tulevien kasvupalvelujen henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden asiakkuusprosesseja ohjaava asiakkuudenhallintajärjestelmä tulee olemaan keskeisessä roolissa Suomen työnvälityksen digitalisoinnissa. Etsimme vahvaa ja ketterää kumppania, jolla on kyky sitoutua hankkeen edellyttämään monivuotiseen transformaatioon tavoitteiden saavuttamiseksi. twoday vakuutti osaamisellaan ja referensseillään, ja yhteistyömme on käynnistynyt onnistuneesti kuluneen kesän aikana", kertoo TE-digin hankejohtaja Mikko Rantahalme.

Asiakkuudenhallintaratkaisun kehittäminen alkoi toteutusta valmistelevalla vaiheella huhtikuussa 2018 ja varsinaiseen ketterän kehitysmenetelmän periaatteiden mukaiseen toteutusvaiheeseen siirryttiin kesäkuun alussa. Koska projekti on osa laajempaa TE-digi-hankekokonaisuutta, tulevat hankkeen eri projektien välinen koordinointi ja hankkeen kokonaisvaltainen ohjaus olemaan merkittävässä roolissa onnistumisen varmistamiseksi.  Kokonaisuuden hallintaan hankkeessa tullaankin ottamaan käyttöön SAFe (Scaled Agile Framework) -menetelmäkehikko koko hankkeen ketteröittämiseen. Asiakkuudenhallintaratkaisun tuotannollisen käyttöönoton ajankohta on vuoden 2021 alussa maakuntauudistuksen yhteydessä.

Hanke vahvistaa KEHA:n ja twodayn laajaa jo vuosia jatkunutta yhteistyötä. "twodayn kanssa toteutetut sovellus- ja ratkaisukehityshankkeet ovat vastanneet KEHA-keskuksen ja asiakkaidemme tarpeita. Yhteistyön pitkäjänteisyys ja laadukkaat toimitukset kertovat toimittajayhteistyömallin toimivuudesta ja toimittajan korkeasta asiantuntijuudesta ja ketteristä prosesseista", KEHA-keskuksen ryhmäpäällikkö Kai Pirttijärvi kertoo.

"Yhteistyössä KEHA-keskuksen ja heidän asiakkaidensa kanssa olemme päässeet toteuttamaan kansallisesti merkittäviä ja laajasti näkyviä ratkaisuja Suomessa sekä siten vahvistamaan twodayn roolia Skandinavian johtavana julkisen sektorin digitalisaation asiantuntijaorganisaationa", kertoo liiketoimintajohtaja Mika Rahkolin twodaylta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit