Skip to content

Tietovaraston automatisointi tuo merkittäviä liiketoimintahyötyjä

May 11, 2018 12:00:00 AM Mikko Kontsas

Hyvin mallinnettu ja rakennettu tietovarasto tuo merkittäviä hyötyjä liiketoimintatiedon hallinnan ja analysoinnin näkökulmasta, mutta valitettavan usein tietovarastointiin liittyy myös selkeitä epäkohtia.

Tarpeettoman usein tietovarastoinnista on muodostunut organisaatiolle taakka, aiheuttaen manuaalisista työvaiheista johtuvia kuluja, mutta vain vähän hyötyjä. Tietovarastoinnin automatisoinnin (Data Warehouse Automation)  avulla voidaan ratkaista ongelmaa ja parantaa tietovarastoinnin tuomaa lisäarvoa analytiikan mahdollistajana.

Perinteinen ja kallis tapa tietovarastointiin

Perinteisesti tietovarastopohjaisen analytiikka- raportointiratkaisun kehittäminen ja ylläpito muistuttaa Iisakin kirkon rakentamista käsin ja sisältää useita manuaalisia työvaiheita:

 1. Tavoitteiden asettaminen (tavoiteltavat hyödyt, informaatiotarpeet)
 2. Analyyttisen mallin, raporttien tai johdon työpöydän kuvaaminen (määritykset)
 3. Tarvittavien tietojen mallintaminen (tietomalli)
 4. Tietovirtojen kuvaaminen ja tiedon transformaatio lähteistä kohteeseen (tietovirtakuvaus)
 5. Tietovirtojen toteuttaminen, ETL
 6. Tiedon hyödyntämistä palvelevan semanttisen kerroksen toteuttaminen
 7. Mahdollisten tietokuutioiden tai analytiikkasovellusten lataaminen
 8. Jalostetun tiedon visualistointi ja esittäminen
 9. Ratkaisun dokumentointi
 10. Latausten monitorointi ja virhetilanteiden hallinta
 11. Suorituskyvyn optimointi.

Kokemukseni perusteella noin 70% tietovarastointiin liittyvästä työstä käytetään tietovirtojen toteuttamiseen ja muokaamiseen (ETL). Automatisoimalla tästä työvaiheesta 80-90%, voidaan käytännössä puolittaa tietovarastoinnin kustannukset sekä kehittämiseen ja muutoksiin vaadittava aika.

Tietovaraston automatisointi Data Vault 2.0 modelerin avulla

Lähdimme kehittämään ratkaisua tietovarastoinnin automatisoimiseksi ja olemme tuoneet markkinalle Data Vault 2.0 modeler työkalun, jota hyödynnämme kaikissa uusissa toimittamissamme tietovarastointihankkeissa. Ratkaisun avulla voidaan leikata tietovarastoinnin kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia noin 50% sekä vastaavasti saada ratkaisut nopeammin valmiiksi ja otettua tuotantokäyttöön.

 1. Perustuu työvaiheiden automatisointiin
 2. Vähentää kustannuksia ja parantaa työn tuottavuutta
 3. Saadaan nopeammin hyötyjä (time-to-value)
 4. Parantaa reagointikykyä muutoksiin
 5. Parantaa ratkaisun laatua (yhdenmukaiset rakenteet, ajantasainen dokumentointi)
 6. Tuottaa lisäarvoa koko tietovaraston elinkaaren ajan
 7. Tuo tehokkaat välineet myös tietovaraston operointiin ja virhetilanteiden hallintaan
 8. Mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn myös suurilla datamassoilla.

Voisimmeko auttaa yritystäsi tietovarastoinnissa?

Ota yhteyttä Janne Sipilään (janne.sipila@twoday.com+358 50 486 1131) niin katsotaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu!

Aiheeseen liittyvät artikkelit