Skip to content

Tehosta tuotekehitystä panostamalla laatuun, läpinäkyvyyteen ja roolitukseen

Sep 27, 2022 12:00:00 AM twoday

Aiemmassa blogitekstissämme kerroimme, kuinka hyvän ja oikeanlaisen johtamisen avulla ohjelmistokehitys saadaan soljumaan eteenpäin ilman ylimääräisiä hidasteita ja lopputuotteet keräävät kiitosta asiakkailta. Ehdimme jo pureutua asiakasarvolla johtamiseen sekä tuotekehityksen läpivirtauksen optimointiin. Nyt on aika ottaa käsittelyyn seuraavat teemat: laatu, läpinäkyvyys ja mittaaminen sekä kehitysprojektin roolitus.

Laatu syntyy prosessissa sisäänrakennettuna

Ratkaisun laatuun voidaan vaikuttaa monin eri keinoin. Usein tuotekehitysorganisaatiot nojautuvat työkaluihin ja toimintatapoihin, joilla varmistetaan laatua. Laatu on jotain, mitä ei voi asentaa jälkikäteen, vaan laatu syntyy prosessissa, jossa ratkaisua kehitetään. 

Nykyaikaisessa tuotekehityksessä panostetaan jatkuvan toimituksen malliin (“CD, continuous delivery”). Tämä tarkoittaa automatisointia sekä työn alla olevan ratkaisun eri osa-alueiden jatkuvaa integrointia (“CI, contiunous integration”). Molemmat toimintatavat nopeuttavat laatupoikkeamien havaitsemista. Nopeimmillaan tuotekehitysorganisaatio tehtailee useita tuotantoasennuksia päivässä, aina virheettömien automaattisten testien jälkeen.

Yleinen ja hyväksi todettu käytäntö on myös lähdekoodin vertaiskatselmointi, joka parantaa toteutuksen laatua ja tarjoaa oppimismahdollisuuksia kehittäjille. Perinteisesti on ajateltu kokeneemman kehittäjän katselmoivan juniorimman kehittäjän työn tulokset, mutta yhtä lailla tiimin juniorit voivat löytää arvokkaita näkökulmia ja antaa rakentavaa palautetta kokeneemmille. 

Osan katselmointiprosessista voi toki automatisoida työkaluilla, mutta usein tärkeintä on lisätä vuorovaikutusta tiimin sisään ja rakentaa yhteistä ymmärrystä käsillä olevasta tuotteesta. Katselmointeja pitäisi myös tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ohjelmointityön ollessa vielä kesken. Tällöin “kantavia rakenteita” on ketterämpi muuttaa. Kun kaikki on jo koodattu, voidaan ajautua enää pyöristämään nurkkia.

Näiden työkalujen ja toimintatapojen avulla laatuun vaikuttavat tekijät saadaan huomioitua kehityksen aikana ja laadukas koodirivi kumuloituu ennen pitkään laadukkaaksi julkaisuksi. Tällöin myös asiakas ja loppukäyttäjä todennäköisesti kokevat lopputuloksen laadukkaaksi ja palautelaatikkoon tipahtelee enemmän ruusuja kuin risuja.

Luo läpinäkyvyyttä tuotekehitykseen avoimuudella ja mittaamisella

Avoimuutta tai läpinäkyvyyttä tuotekehityksessä voidaan parantaa luomalla käytännöt, kuinka tietoa jaetaan sitä tarvitseville. Modernien työkalujen avulla tiedon jakaminen ja visualisointi käy käden käänteessä, kun vain tietää mitä ja miten tietoa halutaan jakaa. Haasteena tässä on, että eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita eri asioista ja tuotekehityksen on kokonaisuutena pystyttävä tarjoamaan tietoa oikea-aikaisesti, oikealla tasolla. Ei siis mikään ihan helppo nakki ratkaistavaksi.

Avoimuus suunnittelussa tarkoittaa, että eri sidosryhmät ja asiakkaat otetaan jo varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun ja tehdään yhdessä sen sijaan, että tehtäisiin asioita täysin pimennossa. Sama pätee myös tuotekehitykseen: suunnitellaan ja sovitaan yhdessä sisäisten sidosryhmien kanssa, mitä tehdään ja myös toimitetaan se mitä sovittiin. Yhteiset suunnittelutapahtumat ovat yleisiä, kun kehitetään laajoja ratkaisuja. Näissä säännöllisesti järjestettävissä tapahtumissa liiketoiminnan, tuotehallinnon ja tuotekehityksen henkilöt kohtaavat. 

Läpinäkyvyyden lisääminen konkreettiseen tekemiseen onnistuu esimerkiksi jakamalla pääsy eri tuotekehitysjonoihin eli backlogeihin. Yleensä samasta työkalusta pystyy tarkastelemaan, mitä asioita on työn alla, kuinka ne etenevät ja mitä tuotekehityksessä tapahtuu seuraavaksi. 

Ilman mittaamista ei voida tietää, kuinka tuotekehityksellä menee, joten tätä kohtaa ei sovi unohtaa. Mittareita on moneen tarkoitukseen. Yleensä tiimit sekä sidosryhmät haluavat tietää, kuinka paljon tiimit pystyvät ottamaan asioita työn alle perustuen tiimin toimituskykyyn. Toimituskyky selviää ainoastaan järjestelmällisellä mittaamisella. Onneksi työkalut tarjoavat tähän valmiita malleja, joten aivan tyhjästä ei tarvitse aloittaa.

Nojaudu tuotekehityksessä vahvaan roolitukseen

Tuotekehitysorganisaatioihin on ketterien menetelmien mukana rantautunut ajatus itseohjautuvuudesta. Ensikuulemalla itseohjautuvuus vaikuttaa helpolta tavalta organisoitua, mutta todellisuudessa se on aivan jotain muuta. Saavuttaakseen itseohjautuvuuden tiimitasolla organisaation on asetettava rajoja, joiden sisällä tiimit voivat itseohjautua, jotta lopputuloksena ei ole hallitsematon kaaos. 

Selvien rajojen puuttuessa itseohjautuvuus ymmärretään helposti väärin ja työntekijät ohjautuvat itsenäisesti sellaisten asioiden pariin, jotka eivät välttämättä tuota asiakasarvoa. Kun raamit itseohjautuvuudelle ovat selkeät, kaikki tietävät, mihin asioihin he voivat vaikuttaa itseohjautuvasti ja kunnioittavat myös muiden rajoja. Organisaatiossa, jossa tekeminen on hyvin linjattu, ihmiset tietävät, mitä päätöksiä he voivat tehdä itse.

Hyvä esimerkki vahvasta roolituksesta tuotekehityksessä on, että tuoteomistaja päättää sisällöstä ja kehitystiimit siitä, miten sisältö toteutetaan. Tuoteomistajan roolin tärkeyttä ja siihen panostamista harvoin voi korostaa liikaa. Se, onko kehitystiimi “tikettitehdas” vai itsenäinen vastuullinen toimija, puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti tiimin menestykseen. Laajoja kokonaisuuksia kehitettäessä asiat johdetaan yrityksen strategiasta roadmappiin ja ennen pitkään tuotebacklogille. Varsinaista toteutustyötä tukevat dokumentoidut suunnittelu- ja toteutusperiaatteet ja parhaimmillaan hyvin toteutettu Design System. 

Tuotekehityksen onnistuminen lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä ja aidon asiakasarvon tuottamisesta. Valitsemalla oikeat menetelmät ja työkalut pystytään optimoimaan läpivirtaus ja varmistamaan laadun syntyminen ja säilyminen tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Selkeät roolit ja linjaukset auttavat säilyttämään fokuksen arvoa tuottavassa tekemisessä. Kun nämä ainekset yhdistetään avoimeen ja läpinäkyvään toimintamalliin, keitoksen lopputuloksena syntyy onnistunut tuote.


 

Onko sinulla tarve ketterälle tuotekehityshankkeelle?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pikimmiten

Aiheeseen liittyvät artikkelit