Skip to content

Saavutettavuus on kuuminta hottia sovelluskehityksessä

May 4, 2020 12:00:00 AM twoday
Etätyöskentely sekä verkossa asiointi lisääntyy jatkuvasti. Saavutettavuuden ja käytettävyyden tärkeys sovelluskehityksessä korostuu muutoksen myötä entisestään.

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuutta sekä informaation saantia sellaisessa muodossa, että se on kaikkien käyttäjien saatavilla, riippumatta siitä, onko henkilöllä toiminnallisia rajoitteita.

Käytettävyydellä tarkoitetaan sivujen ja ohjelmien helppokäyttöisyyttä, toimintojen ja tiedon löydettävyyttä sekä ymmärrettävyyttä.

Esteettömyydellä tarkoitetaan useimmiten fyysisen liikkumisen esteettömyyttä, mutta toisinaan sanalla kuvataan myös asioiden saavutettavuutta sekä käytettävyyttä yhtenä kokonaisuutena.

Kirjoituksessani käsittelen saavutettavuutta (näkevän) sovelluskehittäjän näkökulmasta.

Saavutettavan koodin tekeminen vaatii perehtymistä

Asiakasprojektien myötä olen päässyt tutustumaan ja toteuttamaan saavutettavuuden teknisempää puolta. Olen ollut vastuussa sisäisen viestintäjärjestelmän saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamisesta.

Saavutettavuus on vaatinut paljon perehtymistä niin lukemalla ohjeistuksia, kuin koodia kirjoittamallakin. Tutustuminen avustavaan teknologiaan oli korvia ja mieltä avartava kokemus. Avustavan teknologian kuunteleminen sai minussa aikaan erityisen suuren halun tehdä saavutettavaa koodia. Onneksi minulla oli apunani asiantuntijoiden tekemät saavutettavuus- ja käytettävyysraportit sekä kokeneita kollegoja. Raporteissa oli esimerkit ongelmista ja osassa myös kerrottu ratkaisuehdotukset ongelmiin. Kävin myös teknisemmän saavutettavuuskurssin.

Sama koodipätkä tuli kirjoitettua useaan kertaan mitä moninaisimmin tavoin, jotta lopulta avustava teknologia tulkitsi kaiken ymmärrettävämmin. Samalla itselleni tuli parempi ymmärrys, miten mikäkin asia tulisi koodiin kirjoittaa. Tutki, yritä, erehdy. Tutki, yritä, onnistu!

Saavutettavuuden haasteet

Teknologia

Toisinaan teknologia tuo omat haasteensa saavutettavuuteen. Kyseessä saattaa olla vanha alusta, jonka uusiminen täysin ei ole mahdollista tai joka on ulkopuolisen tahon tekemä, jolloin siihen tehtävät muokkausmahdollisuudet ovat rajalliset.

Näissä tilanteissa voi tulla kysymykseen käyttää ARIA-koodeja, jotka ovat avustavalle teknologialle vähän kuin CSS-tyylit ovat näkeville käyttäjille, ne kuvailevat sivuston sisältöä. Valitettavasti ARIA-koodeja väärin käyttämällä voi myös vaikeuttaa entisestään sivuston saavutettavuutta, joten niiden käyttäminen vaatii erityistä perehtymistä. Tämä osuus tuli projektin myötä itselleni varsin selväksi.

Asenteet

Tutustuin erilaisiin ohjeistuksiin ja foorumeihin saavutettavuuteen liittyen. Itselleni tuli yllätyksenä, kuinka paljon etenkin ohjelmistokehittäjiltä löytyy asenneongelmaa saavutettavuuden suhteen. Tässä muutamia yleisimpiä esimerkkejä, sekä vastaukseni niihin:

“Ei kaikkia voi miellyttää.”

→ Saavutettavuudessa ei ole kyse ihmisten miellyttämisestä vaan oikeudesta ja halusta olla tasa-arvoinen ja itsenäinen.

“Miksi pitäisi ottaa huomioon parin ihmisen tarpeet, kun tätä softaa käyttävät tuhannet ihan hyvin?”

→ Alusta asti fiksusti rakennettu koodi ei tarvitse erityisen suurta lisätyötä, jotta se olisi saavutettavaa.

“Miksi pitäisi tehdä leiskasta rumempi vain muutaman ihmisen tähden?”

Kauniita verkkosivuja ja toimintoja pystyy tekemään myös saavutettavasti, kunhan osaamista ja perehtymistä asiaan löytyy. On myös ihan OK todeta, ettei oma osaaminen riitä saavutettavan koodin kirjoittamiseen. Harvassa ovat ne sovelluskehittäjät, jotka kertovat, etteivät lainkaan kehitä osaamistaan. Tässä mainio osa-alue, joka ottaa haltuun!

blogi-koodiesimerkit-matalaYllä lyhyt esimerkki jossa on kaksi ulkonäöltään identtistä valikkonappulaa koodeineen. Vasemmanpuoleinen nappula on luettavissa ruudunlukijalla mutta oikeanpuoleinen ei ole. Katsoja ei huomaa nappuloissa eroa, mutta oikeanpuoleista nappulaa lukulaite ei huomaa lainkaan, joten lukulaitteen käyttäjä ei saa tietoa koko päävalikon olemassaolosta. Ulkoasua ei tarvitse ulkoisesti muuttaa, jotta se olisi saavutettava.

Tee työtä, jolla on merkitys

Saavutettavuus mahdollistaa yhdenvertaisen ja itsenäisen elämän monelle ihmiselle ja heidän läheisilleen. Saavutettavan koodin rakentaminen on merkityksellistä ja kun siihen oppii rutiinin, sen tuottaminen on varsin vaivatonta, jos koodi on alun perinkin järkevästi kirjoitettu.

Kannattaa myös tutustua, mitä laki sanoo palveluiden saavutettavuudesta, joskin saavutettavuuden tulisi olla jotain, mihin koko yhteiskunnan tulisi pyrkiä joka tapauksessa. Saavutettavuudesta ei ole kenellekään haittaa, mutta siitä hyötyvät kaikki.

Asiakasprojektit saavutettavuuteen liittyen eivät näytä olevan vähentymään päin. Matkani kohti parempaa saavutettavuusdevaajaa jatkuu. Asiakasprojektien lisäksi on käynnissä firmamme sivujen saavutettavuuden parantaminen.

Pyrin saavutettavan koodin lisäksi myös levittämään positiivisempaa asennetta saavutettavuutta kohtaan. Minulla on vielä pitkä taival edessäni, jotta opin tarpeeksi saavutettavasta ohjelmistokehityksestä, mutta tätä taivalta kuljen mielelläni. Toivottavasti moni muukin innostuu lähtemään matkaan mukaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit