Skip to content

twodayn pilvihackathon otti tehot irti Power Platformista

Feb 23, 2023 12:00:00 AM Petri Säkkinen, Business Unit Director

Microsoft-pilvipohjaisia liiketoimintasovelluksia innovoiva ja kehittävä yksikkömme järjesti helmikuisena perjantaina Helsingin Keskuskadun toimistollamme hackathon-tapahtuman, jonka aikana viisi moniosaajatiimiä suunnitteli ja toteutti kukin oman toiminnallisen sovelluksen.  
Suunnittelu- ja kehitysaika oli rajattu maksimissaan seitsemään tuntiin, ja tuotokset esiteltiin tapahtuman päätteeksi osallistujille ja seuraavalla viikolla koko liiketoimintayksikölle.

Hackathon-päivää edelsi konseptiaihioiden kevyt valmistelu, jotta varsinaisessa tapahtumassa päästiin nopeasti suunnittelu- ja kehitystyöhön käsiksi. Lopputuloksena syntyi viisi täsmätarpeeseen kehitettyä toimivaa low-code-pohjaista sovellusinnovaatiota, joista osa on suoraan käyttöönotettavissa ja osa pienellä jatkokehityksellä ja stabiloinnilla tuotannollisesti hyödynnettävissä.

1. Eräjormasovellus kalastajille ja keräilijöille

twoday-blog-hackathon-erajormasovellus

Eräjormasovelluksen avulla twodayn eränkävijät ja ulkoilijat voivat merkitä talteen geolokaatioilla tägättynä parhaat kalastus-, sienestys- ja marjastuspaikat myöhempää käyttöä varten. Power Apps -pohjainen sovellus hyödyntää Azuren kuvantunnistuskyvykkyyksiä ja tekoälyä ja pystyy muun muassa tunnistamaan eri kala- ja sienilajit.

2. Iltasatusovellus powered by OpenAI

twoday-blog-hackathon-iltasatusovellus

Iltasatusovelluksen kohderyhmänä olivat twodayn pienten lasten vanhemmat, ja sovelluksen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisten iltasatujen generointi vaivattomasti kuvituksen kera. Sovelluksen käyttöliittymä rakennettiin Power Apps (Canvas Apps) -toteutuksena ja iltasadut generoitiin hyödyntäen GPT-3 ja DALL·E -malleja OpenAI-rajapintojen kautta.

3. Lounasjuna lounaspaikkojen ja konsulttien yhdistämiseen

twoday-blog-hackathon-lounasjuna

Lounasjuna-sovelluksen inspiraationa toimi toimistollamme työtä tekevien konsulttien päivittäinen tarve löytää sopiva lounasravintola ja seuraa lounaalle. Dataverse-tietokantaa hyödyntävä Power Apps (Canvas Apps) -sovellus kerää lounasjunatiedot kantaan ja Power Automate generoi käyttäjille herätteinä mukautuvat kortit (Adaptive Cards), joiden avulla käyttäjät voivat äänestää junan lounaspaikkaa suoraan Teams-käyttöliitymästä. Lounassuositusten sentimenttianalyysiin käytettiin Azure Cognitive Services -koneoppimismallia.

4. Mentorointisovellus

twoday-blog-hackathon-coaching

Mentorointisovellus toteutettiin tukemaan organisaatiomme käytössä olevaa coaching-prosessia, johon liittyy tavoitteiden asettaminen ja säännöllinen työntekijän fiiliksen mittarointi. Sovellukselle laadittiin tietomalli ja Power Apps -käyttöliittymä (model-driven), joiden avulla tavoitteiden seuranta, tenttisuoritusten seuranta ja työntekijän fiiliksen seuranta helpottuvat. Toteutus tehtiin siten, että sen käyttöönotto tuotantoversiona olisi mahdollisimman suoraviivaista huomioiden myös tietoihin liittyvät näkyvyysrajoitteet.

5. Projektipäivitysten uutisointi -sovellus

twoday-blog-hackathon-projektipaivityksien-uutisointi

Projektipäivitysten uutisointi -sovellus kehitettiin täsmäsovelluksena tehostamaan projekteihin liittyvien päivitysten taltiointia sisäisen viestinnän viikkotiedotettamme varten. Sovelluksen käyttötapaukset rakennettiin hyödyntämään yksinomaan Teamsia. Tämä tehtiin käyttämällä muun muassa mukautuvia kortteja (Adaptive Cards) osana sisäisen viestinnän toimituksen tekemää päivitysten katselmointia ja hyväksyntää.

Hackathonin opit

twoday-blog-hackathon-2   twoday-blog-hackathon-3

twoday-blog-hackathon-4   twoday-blog-hackathon-5

Puitteina twodayn hackathon-tapahtumalle oli Microsoft-pilvi sekä avoimet palvelut (esim. OpenAI) eikä muita teknologiarajauksia linjattu. Tiivis aikataulu (7 tuntia) ajoi tiimit kuitenkin nopeasti low-coden ja Power Platformin pariin, mikä mahdollisti hyvinkin nopeita lopputuloksia. Ilman tapahtumaa edeltävää kevyttä ideointi- ja konseptointityötä aikarajat olisivat tulleet liian nopeasti vastaan.

Keskeiset opit:

  • Jo yhden (vajaan) työpäivän aikana on mahdollista tuottaa toiminnallisia ja toimivia sovelluksia, kun työkalupakki nojaa low-codeen ja selkeästi dokumentoituihin palvelurajapintoihin.
  • Tiimien jäsenten riittävän monipuolinen osaaminen ja sen tehokas hyödyntäminen mahdollistavat hyvän lopputuloksen tiukasti aikarajatussa tapahtumassa
  • Hackathon-tapahtumat kannattaa pyrkiä järjestämään paikan päällä samassa tilassa tehokkuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen maksimoimiseksi.
  • Sovelluskehitystä edeltävään käyttäjä- ja liiketoimintalähtöiseen konseptointiin kannattaa kuitenkin varata paukkuja, jotta lopputuloksista saadaan liiketoimintahyötyä.
  • Hyvin laadittu tietomalli ja ymmärrys keskeisistä käyttötapauksista mahdollistaa low-code-sovelluksen toteuttamisen kivuttomasti.
  • Hyvä käyttäjäkokemus ja käytettävyys ei synny hetkessä. Mitä enemmän käyttötapauksia ja toiminnallisuuksia, sitä enemmän työtä myös käyttäjäkokemukseen pitää laittaa. Tästä syystä ammattimainen UX-suunnittelu oli rajattu tapahtuman ulkopuolelle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit