Skip to content

Optimointiteknologia auttaa selättämään kestävyysvajeen

Nov 4, 2019 12:00:00 AM Joonas Ollila

Suomessa syntyvyys laskee ja väestö ikääntyy, minkä myötä pienemmällä panoksella on saatava sama tuotos aikaiseksi. Oikeastaan enemmänkin, sillä ikääntyvä väestö lisää tarvetta työvoimaintensiivisille palveluille. Tuotannon tehokkuuden on siis kasvettava.

Resurssien ohjaus on tärkeä osa ratkaisupalettia. Tulee tehdä oikeita asioita, oikea määrä, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Systemaattisesti ja toistettavasti.

Tällä saralla moderni tietojenkäsittelyteknologia tarjoaa useita vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Suunnittelu on resurssien hallinnan tyypillinen pullonkaula


Resurssien käytön suunnittelu on keskeinen osa työn johtamista. Suunnittelua varten tarvitaan tieto tai ennuste käytettävistä olevista resursseista ja resurssitarpeesta. Näiden yhteensovittaminen on haastava ”palapeli”, jota erittäin paljon arvostamamme suunnittelijoiden ammattikunta viikosta toiseen ratkoo.

Kymmeniä saati tuhansia tekijöitä kattavien suunnitelmien laadinta on monimutkaista ja vaivalloista. 

Esimerkiksi työvuorosuunnittelussa tulee huomioida kustannustekijöiden lisäksi työvoimatarve, lait, sopimukset, osaamiset, poissaolot, vuorotoiveet sekä muita työhyvinvointitekijöitä. 

Parannettavaa löytyy. Kiireessä ihmisten käsin taulukkolaskentaohjelmiin kuten Exceliin rakentamat suunnitelmat ovat kaukana siitä, mitä ne voisivat olla teknologian avustamana.

Laskennallinen optimointi ratkaisuksi

Laskennallinen optimointi on tarjoamamme apu kestävyysvajeen ratkontaan. Kokemuksemme perusteella esimerkiksi tyhjäkäyntiä ja päällekkäisyyksiä vähentämällä suunnitelman tehokkuus voi parantua jopa kymmeniä prosentteja. 

Monimutkaisen työvuorolistan laatimiseen saattoi aiemmin kulua viisi päivää, kun laskennallisen optimoinnin avulla siihen menee vain yksi päivä.

Optimointiteknologian avulla yhä laajempia kokonaisuuksia pystytään hallitsemaan koordinoidusti. Tämä vie sirpaleisesta osaoptimoinnista kohti parasta kokonaisuutta. 

Oikein ohjeistettuna tietokone voi älykkäästi ja nopeasti käydä läpi miljoonia vaihtoehtoja, ja siten ehdottaa suunnittelupalapelille laadukkaita ratkaisuja. 

Laskennallisen optimoinnin käyttöönotto maailmalla on jo hyvässä vauhdissa. Kansainväliset jätit ovat jo pitkään hyödyntäneet laskennallista optimointia keskeisimpien palveluidensa tuottamisessa. Myös aivan uudet toimijat kuten Wolt valtaavat markkinoita edistyneellä optimoinnilla. “When we go to a big city, this [quickly reaching positive cashflow] is a lot easier because we get so much more volume and our optimization is so much more efficient.”, kertoi Woltin CEO Miki Kuusi 2019 kesällä heidän saatuaan 130 miljoonan dollarin lisäinvestoinnin (Bloomberg). Optimointi jakaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin.

Käytettävä teknologia koetaan tuntemattomana

Optimointiteknologia on suurelle yleisölle tuntematon, vaikka monet meistä hyötyvät tästä teknologiasta päivittäin. Hyvä esimerkki on reittiopas. Se tehostaa pääkaupungissa liikkumista merkittävästi. Sovelluksen avulla reittisuunnitteluun kuluu vähemmän aikaa, ja matkustusajat ovat lyhyempiä kuin aikana ennen reittiopasta. Avaintekijöinä ovat data ja laskennallinen optimointi. Algoritmit käyvät nopeasti läpi valtavan määrän kulkuväline- ja reittivaihtoehtoja, ja yhdistelevät niistä käyttäjän tarpeiden mukaan hyviä ehdotuksia.

Reittiopas on suomalaisen insinöörityön taidonnäyte. Samantyyppisiä ratkaisuja on syytä ottaa käyttöön laajemminkin. Osaamista riittää. Suomessa järjestetään kuitenkin hyvin korkeatasoista optimointiteknologian opetusta. Olemme maailman huippua myös tällä osa-alueella.

Kestävyysvaje kuriin yhdessä

Uskomme, että tulevan vuosikymmenen aikana optimointiteknologian avulla vähenevilläkin resursseilla saadaan aikaiseksi vähintään sama kuin tänäänkin. Edellytykset laskennallisen optimoinnin käyttöönottoon ovat olemassa; tarvitaan kykyä mallintaa monimutkaisia ongelmia loogismatemaattisesti, dataa, tehokkaat algoritmit ja tiedonkäsittelyrauta.

Projektit vaativat paneutumista ja vaivannäköä niin toimittajalta kuin asiakkaaltakin. Uudet työnohjauksen menetelmät aiheuttavat myös muutoksia työn tekemisen tapoihin. Lopputulos kuitenkin palkitsee. Se on olympiahenkeä mukaillen nopeampi, tehokkaampi ja parempi Suomi.


twodaylla optimointi on leipälajimme. Viemme teknologiaa maailmalle ja ratkaisujamme käytetään useissa suomalaisissa yrityksissä. Ratkaisumme kattavat laajan sovellusalueiden kirjon. Olemme tehneet toteutuksia muun muassa resurssisuunnitteluun, logistiikkaan sekä tuotantoprosessien kehittämiseen.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit