Skip to content

Mobile First – uusia lähtökohtia järjestelmän suunnitteluun

Nov 6, 2018 12:00:00 AM Ilkka Toivanen

Mobiililaitteet ovat läsnä arjessamme lähestulkoon 24/7. Suurin osa internet-sisällöstä kulutetaan mobiilisovellusten kautta ja käytännössä kaikki suositut palvelut rakentavat käyttöliittymänsä huippuunsa hiotuksi mobiilisovellukseksi.

Myös yritysten järjestelmissä mobiililla on oma roolinsa. Monet yrityssovellukset tarjoavat applikaatioita varsinaisen työpöytäkäyttöliittymän lisäksi, tai ainakin tarjolla on mobiilikäyttöön optimoitu web-liittymä. Mutta mitä jos uuden palvelukanavan tai tuotteen suunnittelun lähtökohta olisikin mobiili, tai vielä tarkemmin mobiilisovellus?

Puhutaan ”mobile first” -strategiasta. Tällä tarkoitetaan suunnitteluperiaatetta, jossa koko järjestelmän lähtökohtana pidetään mobiilikäyttöliittymää. Käytännössä puhutaan yksinomaan sovelluksista, sillä niiden mahdollisuudet ovat selvästi laajemmat kuin mobiilikäyttöön rakennetun responsiivisen web-liittymän.

Mitä sitten tulisi ottaa huomioon, kun uuden palvelun lähtökohtana on mobiilisovellus? Tässä viisi avainasiaa pohdittavaksi uuden sovelluksen suunnitteluun!

1. Mobile first = User First

Käytännössä kaikki lähtee käyttäjästä. Oikeastaan koko mobile first -strategia perustuu siihen, että käyttäjän ja uuden palvelun keskeisten käyttötapausten näkökulmasta saavutetaan jotain merkittäviä etuja siitä, että palvelu on toteutettu helppokäyttöiseksi mobiilisovellukseksi. Käyttäjän näkökulmaa taas ei voi arvioida riittävän hyvin kytkemättä sovelluksen käyttöä oikeaan kontekstiin.

2. Hyödynnä ja huomioi käyttökonteksti

Todelliset edut mobiilista saadaan silloin, kun käyttötapauksen suorittaminen on vahvassa suhteessa paikkaan, tilanteeseen, olosuhteisiin ja käyttöliittymän tuomiin etuihin. Vastaavasti taas nämä elementit pitää huomioida palvelumuotoilussa ja käyttöliittymän suunnittelussa. Käyttäjän havainnointi aidossa käyttötilanteessa, ja myöhemmin käyttäjätestaus, ovat tie menestykseen.

3. Liiketoimintamuotoilua käyttäjälähtöisesti

Uuden palvelun tai tuotteen suunnittelussa liiketoiminta-arkkitehtuuri ja toimintamalli tulee sopeuttaa käyttäjien ja kontekstin näkökulmiin. Palvelumuotoilu yhdistää liiketoiminnan, käyttäjäkokemuksen ja teknologian asettamalla käyttäjän keskiöön. Palvelumuotoilu on keskiössä, kun arvioidaan arvonluontia maksavan asiakkaan näkökulmasta. Palvelun kokonaiskustannuksen asiakkaan näkökulmasta tulee olla selvästi pienempi kuin siitä saatu arvo. Kokonaiskustannus ei tarkoita pelkästään hintaa vaan palvelu- tai käyttöprosessin kokonaiskustannusta. Tähän pitää löytää vertailtava kustannus vastaamalla kysymykseen: “Mikä on vaihtoehtoinen toteutustapa?”

4. Hyvät teknologiavalinnat ja huolellinen toteutus

Vaikka mobiiliteknologiat ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosina, niissä on silti omat rajoitteensa ja olosuhteiden aiheuttamat haasteet. Suunnittelussa tulisikin panostaa teknologiavalintoihin ja toteutuksessa yksityiskohtien hiomiseen. Hyvä mobiilisovellus on raikas, inspiroiva ja käyttäjän näkökulmasta intuitiivinen. Tarvittaessa pitää löytyä kärsivällisyyttä hioa käyttäjäpolut ja yksityiskohdat kuntoon. Suunnittelussa ei tule tukeutua ainoastaan omiin mielipiteisiin, vaan selvittää huolellisesti käyttäjien tarpeet asettumalla riittävän vahvasti heidän rooliinsa. Tähänkin oikeat välineet tarjoaa palvelumuotoilu.

5. Kehitä ja vaihda suuntaa nopeasti

Perinteinen lähestymistapa tuote- ja palvelukehityksessä pyrkii arvaamaan jo hanketta aloitettaessa miltä lopputulos näyttää. Todellisuudessa ensimmäinen visio on yleensä heikkolaatuinen, perustuu vähäiseen dataan eikä tiiminkään osaaminen ongelmakentästä ole vielä saavuttanut riittävää tasoa. Siksi uuden palvelun kehittäjän pitää sietää epävarmuutta ja panostaa kapealla kärjellä etenevään lähestymistapaan, missä saadaan käyttäjiltä mahdollisimman nopeasti palautetta ja uutta asiakasymmärrystä. Tämän jälkeen pitää olla valmis joustavasti muuttamaan tarvittaessa suuntaa. Alkuperäiseen visiossa pitäytyminen tarkoittaa yleensä epäonnistumista.

Kun olet suunnittelemassa uutta tuotetta tai uudistat olemassa olevaa palveluasi, uhraa hetki ajatukselle, olisiko mobiililähtöinen strategia tällä kertaa oikea."

Mobiili ei sovellu kaikkeen, mutta oikein käytettynä lähestymistapa tuo suuria etuja ja avaa uusia mahdollisuuksia. Anna asiantuntijoidemme auttaa tässä pohdinnassa ja ota yhteyttä jo tänään!

Aiheeseen liittyvät artikkelit