Skip to content

Varmista laadukkaat ja käyttäjäystävälliset tietojärjestelmä­­­ratkaisut

Aug 9, 2018 12:00:00 AM Karo Koskinen

Aika ajoin uutisista on luettavissa, miten mittavan tietojärjestelmähankkeen lopputuloksena syntynyt järjestelmä takkuaa tai on hankala käyttää. Tietojärjestelmien epävakaus ja heikko käytettävyys onkin ollut otsikoissa jo pitkään johtuen myös siitä, että käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti ja sitä kautta yhä useampi ihminen ”kärsii” henkilökohtaisesti huonolaatuisesta tietojärjestelmästä – ja antaa sen myös kuulua. Millä sitten varmistetaan ohjelmiston kokonaisvaltainen laatu aina käyttäjäkokemukseen asti?

twodaykin on merkittävällä tavalla panostanut palvelumuotoiluun ja käytettävyyteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen

Viime vuosina monissa mittavissa hankkeissa on ilahduttavalla tavalla panostettu palvelumuotoiluun ja käytettävyyssuunnitteluun, mikä osaltaan edesauttaa käytettävien järjestelmien toteuttamista ja käyttöönottoa. twodaykin on merkittävällä tavalla panostanut palvelumuotoiluun ja käytettävyyteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen sekä näihin alueisiin liittyvän kumppaniverkoston rakentamiseen. Tällä tavoin olemme pystyneet menestyksekkäästi vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita tällä hetkellä markkinoilla vallitsee nimenomaan tietojärjestelmien käytettävyydelle.

Vaikka käytettävyyssuunnittelu ja palvelumuotoilu tehdäänkin hyvin, ei silti tule unohtaa perinteistä laadunvarmistusta. Ohjelmiston laatukriteerit nähdään eri tavoin riippuen sidosryhmästä, joka asiaa tarkastelee. Yhtä mieltä voidaan varmasti olla siitä, että erilaiset ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät laatutekniikat ja -menetelmät, kuten katselmoinnit sekä automaattiset ja manuaaliset testaukset mukaan lukien käytettävyystestit, ovat tärkeitä työkaluja laadun varmistamisessa. Itsessään nuo menetelmät eivät kuitenkaan riitä siihen, että lopputulos on laadukas ja että toteutusprojekti on läpiviety kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

Noudattamalla laatujärjestelmää ja kehittämällä sitä aktiivisesti, voimme toimittajana omalta osaltamme varmistaa toimivien ja käytettävien järjestelmien toimittamisen asiakkaillemme

Tunnetusti laatua pyritään rakentamaan mm. verifioimalla ja testaamalla tuotteen ja sen käyttöliittymän laatua, erilaisilla katselmoinneilla, tarkastuksilla ja arvioinneilla, parantamalla yksilöiden työn laatua mm. kehittämällä osaamista, noudattamalla erityyppisiä laatujärjestelmiä ja pyrkimällä johtamaan ja parantamaan myös ohjelmistojen tuotantoprosesseja riittävällä intensiteetillä ja ottamalla projektiryhmään ja ohjausryhmään eri tahojen edustajia.

Riittävätkö kuitenkaan yllä mainitut laadunvarmistustoimet siihen, että lopputuloksena on laadukas ohjelmisto, kustannustehokas kehittämisprosessi ja myös tilaajan, loppukäyttäjän sekä toimittajan kannalta win-win? Näkemykseni mukaan myös seuraavilla asioilla on merkittävä rooli silloin, kun toimittaja ja tilaaja pitävät yhteisenä tavoitteenaan laadukasta tietojärjestelmää:

  • Tilaajalla on selvä näkemys siitä mitä tavoitellaan ja hän ilmaisee tavoitteensa selkeästi ohjelmiston toteuttajalle - myös määrämuotoisena esitysmuotona
  • Jos tilaajalla ei ole selvää näkemystä tavoitteistaan ja tarpeistaan, tilaaja kertoo sen toimittajalle avoimesti ja toimittaja ryhtyy auttamaan tilaajaan tahtotilan kirkastamiseksi
  • Jo kehittämisen alkumetreiltä lähtien on loppukäyttäjien ja käytettävyysasiantuntijoiden edustus mukana määrittelemässä ja testaamassa tulevan järjestelmän speksejä ja lopputuotosta, kuin myös sen osia
  • Tilaaja testaa järjestelmää ja suunnitelmia koko kehittämisprosessin ajan.
  • Toimittaja suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston noudattaen kehittämis- ja testausprosesseja, jotka puolestaan ovat jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kohteena itsessäänkin ja muistaa joka tilanteessa hyvän vuorovaikutuksen merkityksen

Hyvä tietojärjestelmän laatu ei siis synny itsestään eikä ole yksin toimittajan vastuulla. Sekä tilaajan että toimittajan yhteinen tahtotila on, että lopputulos on riittävän laadukas, se toimitetaan ajallaan ja kustannukset pysyvät sekä tilaajalla että toimittajalla tavoitteen mukaisina. twodayn laatujärjestelmä sisältää edellä mainitut laatutekniikat ja menetelmät sekä toimintatavat. Noudattamalla laatujärjestelmää ja kehittämällä sitä aktiivisesti, voimme toimittajana omalta osaltamme varmistaa toimivien ja käytettävien järjestelmien toimittamisen asiakkaillemme.

Aiheeseen liittyvät artikkelit