Skip to content

Käyttökokemuksen huomioiminen Dynamics 365 -projekteissa

May 9, 2019 12:00:00 AM Petri Säkkinen, Business Unit Director
Turhautunut tai hämmentynyt käyttäjä on merkki huonosta käyttökokemuksesta. Liiketoimintasovellusten kohdalla tämä näkyy yrityksissä turhautuneiden työntekijöiden lisäksi ajan ja rahan menetyksenä. Lue Anne Kuokkasen kirjoitus siitä, miten Dynamics-projekteissa päästään onnistuneen käyttökokemuksen äärelle!

 

Työyhteisössä järjestelmähankinnat lähtevät tyypillisesti liikkeelle yrityksen liiketoiminnallisista tarpeista. Jos lopputuloksessa on keskitytty vain yrityksen tarpeisiin eikä oteta huomioon järjestelmän todellisia käyttäjiä, tavoitellut hyödyt jäävät todennäköisesti saavuttamatta.

Dynamics-projekteissa onnistuneen käyttökokemuksen äärelle on mahdollista päästä, kun järjestelmän suunnittelussa on kiinnitetty huomiota seuraaviin asioihin:

1. Ota käyttäjät mukaan

Kun järjestelmä vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin, lopputuloksesta tulee käyttäjilleen lisäarvoa tuottava työväline. Tutustuminen käyttäjien tarpeisiin ja nykyjärjestelmän käyttöä koskeviin haasteisiin onnistuu parhaiten käyttäjiä haastattelemalla. Haastatteluista kerättyjä tietoja kannattaa täydentää havainnoimalla oikeita käyttötilanteita. Havainnointi auttaa tunnistamaan käytettävyysongelmia, joita haastateltavat eivät ole välttämättä osanneet kuvailla.

Käyttäjätutkimuksen pohjalta toteutetut ratkaisut eivät perustu asiantuntijoiden ja kehitystiimin omiin arvauksiin, vaan todellisiin tilanteisiin, tehtäviin ja tavoitteisiin.

2. Hyödynnä prototyyppejä

Dynamics-liiketoimintasovellusten käyttöliittymä voidaan monessa projektissa koota suoraan tarjolla olevista valmiista komponenteista. Tämä säästää aikaa, kun käyttöliittymän piirtämistä ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Helposti hyödynnettävissä olevat komponentit saattavatkin heti projektin alussa tuntua houkuttelevan ensimmäisten näkymien rakentamiseen.

Monessa tapauksessa kiireessä tehdyt päätökset ja suunnitelmien puuttuminen johtavat tilanteeseen, jossa käyttäjien tarpeet sekä kokonaiskuva jäävät tekemisen tiimellyksessä huomioimatta.

Käyttöliittymästä tehdyllä prototyypillä suunnitelmia sekä käyttöliittymän käytettävyyttä pystytään testaamaan käyttäjillä etukäteen. Prototyyppien hyödyntäminen keskeisimpien toimintojen sekä ominaisuuksien havainnollistasessa auttaa kehitystiimiä ja asiakasta arvioimaan yhdessä eri vaihtoehtojen toimivuutta.

3. Huomioi käytettävyys kustomoinneissa

Joissakin tapauksissa pelkkä valmiiden komponenttien käyttö voi muodostua rajoitteeksi, kun asiakas- ja käyttäjätarpeita ei pystytä ratkaisemaan niiden avulla. Joskus tälläisissä tilanteissa joudutaan tinkimään myös käyttöliittymän helppokäyttöisyydestä. Asiakaskohtaisten kustomointien määrittelyssä auttaa, että projektitiimissä on asiantuntemusta käyttöliittymäsunnittelusta.

Helppokäyttöisyyden kehittämisessä on huomioitava:

  • Näytä vain tarpeelliset tiedot: Tietojen liiallinen määrä käyttöliittymässä tekee oleellisen tiedon löytämisestä hankalaa. Näytä käyttöliittymästä ainoastaan tiedot, joita käyttäjät tarvitsevat tehtävien suorittamisessa.
  • Piilota tarpeettomat toiminnot: Turhat painikkeet heikentävät käyttöliittymässä navigointia ja järjestelmän tehokasta käyttöä. Siivoa ylimääräiset painikkeet pois, jotta tärkeimmät toiminnallisuudet erottuvat paremmin.
  • Ole johdonmukainen: Epäjohdonmukainen tietojen esittäminen ja nimeäminen hämmentää käyttäjiä. Järjestelmän käyttö on nopea oppia, kun käyttäjät osaavat etsiä samankaltaisia tietoja tutuista paikoista.
  • Käytä kustomoitua teemaa: Yrityksen oman visuaalisen ilmeen liittäminen osaksi käyttöliittymää vahvistaa yrityksen brändiä sisältäpäin ja tukee hyvän käyttökokemuksen muodostumista.

4. Kerää käyttäjäpalautetta ja kokemuksia

Koska kokemus käytöstä on riippuvainen sekä itse käyttäjästä että käyttötilanteesta, käyttökokemusta on vaikea suunnitella tarkasti etukäteen. Tästä syystä käyttäjäpalautteen kerääminen on tärkeää senkin jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön.

Tämä blogi on Anne Kuokkasen kirjoittama. Anne työskenteli twodayn KEHA-projektissa UX-suunnittelijana.


Näistä asioista pidämme huolta asiakkaidemme Dynamics -projekteissa. Tutustu referensseihimme ja ole rohkeasti yhteydessä, jos voimme olla avuksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit