Skip to content

Kasvua ja tiivistä yhteistyötä twoday-brändin alla

May 16, 2023 12:00:00 AM Petri Säkkinen, Business Unit Director

Microsoft-pilveä hyödyntäviä liiketoimintasovelluksia ja modernin työn ratkaisuja kehittävä liiketoimintayksikkömme toimi 11 vuoden ajan, aina lokakuuhun 2022 saakka, Digital Illustrated (DI) -brändillä. Koska yksikkömme strategia oli jo pitkään ollut toimia kumppanina isojen organisaatioiden transformaatiohankkeissa, meille oli selvää, että tavoitteen saavuttaminen vaatisi aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä uuden twoday-organisaation sisällä. Liittyminen osaksi twoday-perhettä myös brändillisesti tuki tätä tavoitetta. 

Uusi brändi ja organisaatio tarjosivat vanhalle Digital Illustratedin porukalle innostavan mahdollisuuden kiihdyttää strategian toteutumista, samalla rakentaen uutta ketterää mutta aikaisempaa vahvempaa ja uskottavampaa Microsoft-kumppania markkinaan. Nyt reilu puoli vuotta muutoksen jälkeen on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, mikä on muuttunut ja mikä on meininki. 

Vahvat asiakassuhteet ja pitkäjänteiset työnkuvat 

Microsoft-pilven osalta strategiamme keskittyi jo ennen twodayta pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamiseen. Tämä valinta ja strategian onnistunut toteutus näkyy toiminnassamme ennakoitavuutena sekä toimenkuvina, joissa tekijämme pääsevät keskittymään pitkäjänteisesti tehtäviinsä. Poikkeuksellisen korkea asiakastyytyväisyys varmistaa meille jatkuvasti jatkoprojekteja, joten voimme olla myös uusasiakashankinnassa valikoivia.

Hyvä esimerkki strategisesta, monivuotisesta transformaatioasiakkaasta, jonka parissa olemme viimeisen puolen vuoden aikana rakentaneet asiakasyhteistyötä myös yksikkörajat ylittäen, on Retta, joka viimeisen vuoden aikana on laajentanut Microsoft-pilven kaikkien liiketoimintojen alustaksi. 

Yhteisöllinen ja itseohjautuva toimintamalli luo kasvua ja kasvattaa henkilöstön tyytyväisyyttä 

Olemme olleet edelläkävijä itseohjautuvuuden ja ketterän toimintamallin jalkauttamisessa Suomen Microsoft-ekosysteemiin yli 10 vuoden ajan. Vaikka toimimme osana twodayta itsenäisenä liiketoimintayksikkönä, asiakasyhteistyössä raja-aitoja yksiköiden välillä ei ole ja asiakasrajapinnassa toimimme yhtenäisesti.  

Viimeisen kuuden kuukauden aikana tämä on näkynyt aikaisempaa tiiviimpänä yksikkörajat ylittävänä yhteistyönä, mikä on nostanut asiakasarvoa ja parantanut henkilöstökokemusta.  

 Esimerkkejä yksikkörajat ylittävästä yhteistyöstä viime kuukausina: 

  • Palvelumuotoilu ja UX-suunnittelu ovat nivoutuneet tiiviisti asiakkuuksiimme. 
  • Data-yksikkömme kovat Azure Synapse -osaajat ovat osallistuneet aikaisempaa enemmän Dynamics 365 -projekteihimme liittyvien analytiikkatarpeiden ratkomiseen.  
  • Pitkän linjan softakehittäjät ovat auttaneet vaativien integraatioiden ja pidemmälle vietyjen laajennusten toteuttamisessa täydentäen yksikkömme Power Platform -painotteista kehitysosaamista. 

Järjestämme yhdessä myös työyhteisölähtöisiä tapahtumia mm. osaamisen kehittämiseen liittyen, kuten alkuvuoden low-code-lähtöinen hackathon. Moniosaajatiimimme tukevat kollegoilta oppimista ja tarjoavat näköaloja myös oman välittömän vastuualueen ulkopuolelta.  

Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kokemuksen lisääntyminen näkyy konkreettisesti henkilöstötyytyväisyydessä. Jo alun perin erinomaisella tasolla ollut eNPS-metriikka on noussut kesän jälkeen joka kuukausi, ja tuorein huhtikuun yksikkökohtainen lukema 84 koko yksikkömme koko kymmenvuotisen mittaushistorian korkein!

twoday-blog-kasvua-ja-tiivista-yhteistyota-twoday-brandin-alla-nps

Onnistuneen asiakkuusstrategian ja itseohjautuvan toimintamallin johdosta myös yksikkömme ja koko twodayn taloudelliset luvut ja kannattavuus ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Koko henkilöstömme pääsee myös nauttimaan yhtiön taloudellisesta onnistumisesta, sillä kaikilla työntekijöillämme on oikeus osallistua henkilöstön osakesijoitusohjelmaan. 

Huippuosaaminen näkyy tunnustuksina 

Brändimuutoksen yhteydessä järjestäydyimme uudelleen Microsoft-kumppanuutemme hallinnassa, ja aikaisempien yksikkö- ja yhtiökohtaisten Microsoft-kumppanuuksien sijaan twoday toimii Suomessa yhtenä Microsoft-kumppanina.  

Yhtenäisen kumppanimallin myötä saavutimme alkuvuonna Microsoftin hiljattain lanseeraaman uuden Solutions Partner -statuksen neljällä Microsoft-pilven osa-alueella. Tämän tunnustuksen takana on kymmeniä onnistuneita asiakaskäyttöönottoja ja iso määrä sertifioituja asiantuntijoita, minkä johdosta toimialojensa johtavat organisaatiot luottavat Microsoft-osaamiseemme erityisesti liiketoimintasovellusten modernisoinnissa ja innovoinnissa, data & AI-ratkaisuissa ja modernin työn kehittämisessä.

Haluatko mukaan? 

Meillä pääset tekemään merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan. twoday Business Applications & Modern Work -yksikkömme rekrytoi tällä hetkellä seuraaviin rooleihin: 

Tietoa muista avoimista paikoistamme ja ohjeet avoimen hakemuksen lähettämiseen löydät sivustomme Työpaikat-osiosta. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit