Skip to content
twoday

Laskentataulukoihin perustuva ennustaminen ei toimi

Budjetin on tarkoitus toimia reittisuunnitelmana kohteisiin, joihin yritys aikoo päästä. Julkaisunsa jälkeen budjetti on kuitenkin yleensä jo harmillisesti vanhentunut, koska todellisuus ei vastaakaan budjetointivaiheessa tehtyjä oletuksia. Yrityksen tuleekin olla ketterä ja mukauttaa suunnitelmaansa sukkelasti markkinoiden muutoksiin. Suorituskykyä suhteessa budjettiin tulee seurata aktiivisesti ja korjata jatkuvasti uusilla ennusteilla.

Ennustamisen tavoite on tuoda selkeyttä ja varmuutta yrityksen tulosodotuksiin sekä tunnistaa liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia. Ennusteet vähentävät virheitä ja pitävät budjettikeskustelut realistisina. Ne myös auttavat yritystä ymmärtämään markkinoilla tapahtuneiden muutosten vaikutuksia omaan toimintaan sekä päivittämään oletukset budjetin suhteen ajan tasalle.

Aidosti hyödyllisten ennusteiden tuottaminen on haastavaa, koska tietoa on yleensä tarjolla runsaasti ja oleellisten tietojen jalostaminen valtavasta tietomassasta työlästä. Monilla yrityksillä on käytössään useita kehittyneitä työkaluja, joilla kerätään tietoa (esimerkiksi ERP ja CRM) tai hallitaan kerättyä valtavaa tietomäärää (esimerkiksi BI-järjestelmät ja tietovarastot). Silti monissa yrityksissä ennusteet tehdään viemällä näistä järjestelmistä tietoa laskentataulukoihin.

Laskentataulukoissa tietoja joudutaan vaivalloisesti ja manuaalisesti yhdistämään ja yhteensovittamaan. Tuloksena on epäyhtenäisiä ennusteita.  Tiedon siirtäminen ja yhdistely vaatii paljon enemmän aikaa kuin mitä olisi mahdollista  ja järkevää  käyttää. Tämän vuoksi ennusteita tehdään harvemmin kuin olisi tarpeen ja ne perustuvat vanhentuneeseen dataan. Ja kun ennusteita tehdään, tavoitteena on usein enemmänkin lukujen tuottaminen kuin niiden ymmärtäminen.

Lopputuloksena saadaan korkean tason ennusteita, joista ei ole hyötyä keskeisessä päätöksenteossa. Päätöksenteko perustuu vain perustietoihin, joista puuttuu riittävä tarkkuus ja sisältö.

Parempi tapa hallita ennusteprosessia

Tehokkaita ennusteita ei tehdä laskentataulukoissa. Ne tehdään yhdistetyssä suunnitteluympäristössä, jossa kaikki liiketoiminnan eri osa-alueet voivat osallistua ja tuntea olevansa vastuussa oman osuutensa ennusteesta.

Ennustaminen yhdistetyssä suunnitteluympäristössä mahdollistaa yhteistyön yrityksen eri osastojen välillä. Näin pystytään toimimaan samaan tahtiin liiketoiminnan kanssa sen sijaan, että vain reagoitaisiin muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin. Kun tiedot perustuvat yhtenäiseen dataan, saadaan parempia ennusteita.

Kun kaikki olennaiset tiedot ovat yhdessä paikassa helposti saatavilla, talous ja liiketoiminta voivat työskennellä kumppaneina ja keskittyä koko liiketoiminnan kannalta kriittisiin osa-alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi riskien tunnistaminen ja vähentäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen.

Anaplan on työkalu, joka yhdistää koko liiketoiminnan samaan suunnittelu-, mallinnus-, ja raportointialustaan. Sen ansiosta sinulla on käytössäsi laadukkaampaa dataa, enemmän aikaa ja enemmän resursseja tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä.

anaplan-landing-page-phone-screen
twoday

Opas liiketoiminnan ennusteiden parempaan hallintaan

Oppaassa esitellään parempi tapa hallita kuukausittaisia ennusteita. Se antaa suuntaviivat hyödyllisten ja luotettavien ennusteiden tekemiseen, jotka tuovat selkeyttä yrityksen kulkusuuntaan ja antavat luottamusta tehdä tärkeitä liiketoiminnallisia päätöksiä.

Anaplan-forecasting-guide-cover-image

 

Mikä Anaplan?

Anaplan on pilvipohjainen suunnittelu- ja mallinnusalusta, joka yhdistää datan, ihmiset ja liiketoimintasuunnitelmat kaikissa yrityksen toiminnoissa.

Anaplan on muuttanut liiketoiminnan suorituskyvyn johtamisen: pois hankalista siiloista koko yrityksen kattavaan selkeään suunnitteluun. Anaplan ei rajoitu yhteen osa-alueeseen, vaan tuo ensimmäisenä koko liiketoiminnan samaan suunnittelu-, mallinnus-, ja raportointityökaluun.

Sen avulla teet parempia ja nopeampia päätöksiä oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan. Lisäksi simulaatiot ja skenaariot mahdollistavat jatkuvan ja tarkan ennustamisen. Anaplanin avulla näkyvyys liiketoimintaan paranee ja aikaa vapautuu kehittämiseen ja tuottavaan tekemiseen

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.