Skip to content

Perinteisestä integroituun budjetointiin

Budjetointi on monelle organisaatiolle työläs vuosittainen prosessi. Numerot on pakko saada aikaiseksi, mutta niiden tuottama lisäarvo liiketoiminnan johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa suunnittelussa jää usein ohueksi.

Laskentataulukoihin perustuvassa perinteisessä budjetoinnissa kohdataankin usein seuraavia haasteita:

streamlinehq-alert-circle-interface-essential-100 Tekeminen suuntautuu ylhäältä alaspäin, työskennellään siiloissa

streamlinehq-alert-circle-interface-essential-100 Keskitytään pelkästään tulo- ja kustannustavoitteiden asettamiseen

streamlinehq-alert-circle-interface-essential-100 Budjetoinnin edetessä ja tietojen lisääntyessä virheitä kertyy, linkit katkeavat ja versionhallinnasta tulee ongelma

streamlinehq-alert-circle-interface-essential-100 Eri toimintojen välinen yhteistyö puuttuu

streamlinehq-alert-circle-interface-essential-100 Tiedon laatutaso ja laajuus jää vajavaiseksi

Paras tapa parantaa koko budjetointiprosessia ja sen tuloksia on yhteistyön mahdollistava ympäristö, jossa kaikki työskentelevät yhteisen korkealaatuisen tiedon pohjalta.

Anaplanin pilvipohjainen liiketoiminnan suunnittelualusta yhdistää datan, ihmiset ja liiketoimintasuunnitelmat kaikissa yrityksen toiminnoissa. Näin Anaplanin avulla integroitu budjetointi parantaa koko budjetointiprosessia:

streamlinehq-check-circle-1-interface-essential-100 Budjetista saadaan sekä operatiivinen että taloudellinen

streamlinehq-check-circle-1-interface-essential-100 Budjettiprosessi on läpinäkyvä kaikille siihen osallistuville

streamlinehq-check-circle-1-interface-essential-100 Suunnittelu on aidosti liiketoimintalähtöistä

streamlinehq-check-circle-1-interface-essential-100 Eri toiminnot ymmärtävät, kuinka kokonaisbudjetti vaikuttaa heihin

streamlinehq-check-circle-1-interface-essential-100 Selkeä näkymä sekä taktisiin että strategisiin tavoitteisiin

twoday

Opas budjetoinnin kehittämiseen

Lataa opas budjetoinnin parhaisiin käytäntöihin ja tarkista mitkä vinkeistä soveltuisivat omalle organisaatiollesi. Oppaan avulla hyödynnät integroidun suunnittelun mallia parhaalla mahdollisella tavalla tehostaaksesi koko budjetointiprosessia, ja mikä tärkeintä, sen tuloksia.

Anaplan-Budgeting-best-practice-guide_800

 

Anaplan liiketoiminnan suunnittelun tukena

Anaplan tuo koko liiketoiminnan samaan suunnittelu-, mallinnus- ja raportointityökaluun. Sen avulla teet parempia ja nopeampia päätöksiä oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan. Lisäksi simulaatiot ja skenaariot mahdollistavat jatkuvan ja tarkan ennustamisen. Anaplanin avulla näkyvyys liiketoimintaan paranee ja aikaa vapautuu kehittämiseen ja tuottavaan tekemiseen.